Ett starkt fack för säkerhetsvakter i Malawi

Projektet syftar till att stärka den lokala fackliga organisationen för anställda inom den privata säkerhetssektorn som finns i Malawi. Det innebär att öka den fackliga organiseringen, utbilda i fackliga rättigheter och finansiella grundstenar, en ökad jämställdhet samt skapa möjligheterna till ökade levnadsstandarder genom att förhandla fram starka kollektivavtal. Det finns dock stora utmaningar i ett land som är delvis oreglerat och som har ekonomiska svårigheter. Projektet bidrar till att påverka myndigheter för att få till demokratiska spelregler och därmed lika villkor för aktörer i branschen. Tillsammans med de seriösa privata aktörerna kan de fackliga agera för en utveckling av branschen. Det handlar om att företagen ska betala minst lagstadgade löner och upprätthåller andra minimikrav på arbetsmarknaden såsom arbetstider. De största utmaningarna är en arbetsmarknad i utveckling där företagen växer, lägger ner eller går ihop.

Resultat i korthet

Pandemin har påverkat säkerhetssektorn negativt då flera företag har tvingats stänga vilket påverkar fackets möjligheter att värva medlemmar och att utbilda dem. Illegala strejker har också blossat upp som då i vissa fall lett till domstol och facket resurser har fått gå till att stödja dem som drabbats. Fokus i projektet har varit att värva fler medlemmar, stärka den egna interna kapaciteten att verka som fackligt förbund och kämpa för bättre arbetsvillkor och därmed även bättre livsvillkor. De värvade 1 890 medlemmar men tyvärr så tappar de även många medlemmar. De flesta av de anställda arbetar bara tillfälligt medan de letar efter en annan anställning någon annanstans. Detta gör att fackligt medlemskap inte är konstant. De har utbildat 245 medlemmar, män 130 och 115 kvinnor.