Subregionalt organisationsutveckling i lantbruk och livsmedelsproduktion Sydamerika

I Costa Rica, Colombia, Peru och Ecuador är produktionen av socker och bananer omfattande och styrs i stor utsträckning av transnationella företag. I Colombia är sektorerna starkt påverkade av det femtio år långa inbördeskriget. På landsbygden är det lätt att utnyttja arbetstagare och kontraktsanställningar är vanligt. IUF har sedan länge ett samarbete med lantarbetarförbunden och har som strategi att bistå med stöd i försvaret av deras rättigheter. Inom livsmedelsproduktionen och lantbruket sker också ett arbete för att organisera fler, även bemanningsföretagsanställda, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar. Även fisket och viss verksamhet i dryckesindustrin omfattas av detta projekt, som ska bidra till starkare fack som kan förhandla inom sina sektorer och lyfta verksamheten från arbetsplatsnivå och föra politisk dialog på nationell nivå.

Projektnummer:
60330
Projektorganisationer:
Livsmedelsarbetareförbundet
För mer information kontakta Marie Ende