State Sector Development

ST ska tillsammans med State Empoyees Union of Ukraine (SEUU) genomföra ett projekt i Ukraina under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Den offentliga sektorn har varit under ombyggnad sedan Maidan revolutionen 2014 med varierande resultat för olika reformområden. Landets utveckling hämmas av det pågående väpnade konflikten med Ryssland som anstränger de statliga resurserna på flera olika sätt. Det lokala samarbetsfacket SEUU har spelat en betydande roll vad gäller att försvara offentliganställdas intresse och verka för att reformer i lagstiftningen är i linje med internationellt erkända konventioner. Den tidigare projektperioden har bidragit till att den sociala dialogen har stärkts, ca 20% av kollektivavtal har förhandlats med märkbara förbättringar för anställda, det har mätts en 400% ökning av SEUU:s synlighet i massmedia för att nämna några exempel. Detta projekt kommer att bidra till att ett permanent utbildningsprogram för medlemmar etableras för att säkra att kapaciteten att främja fackliga rättigheter finns på lokal, regional och nationell nivå. Detta är särskilt relevant då den offentliga sektorn fortsätter att genomgå en reformering som kräver en ständig förnyelse av fackliga strategier och arbetsmetoder. Projektmålet kommer att uppnås genom att en egen utbildningsavdelning med ett standardiserat utbildningsprogram kommer att etableras samt att ett aktivt opinions- och påverkansarbete kommer att bedrivas. SEUU:s organisatoriska system kommer att stärkas för att möjliggöra en utfasning av projektet 2022. Projektets resultat kommer att verifieras av projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Projektnummer:
60310
Land:
Projektorganisationer:
ST
För mer information kontakta Lana Willebrand