Construyendo Poder Sindical en América Latina

Transport- metall och gruvindustrin i Latinamerika är konfliktfyllda och svåra sektorer att arbeta inom. Projektet har under tidigare period lyckats stärka facken i Dominikanska Republiken, Peru, Ecuador och Nicaragua, där kommer projektets syfte fortsatt att vara att bekämpa splittringen mellan olika fack. Projektet syftar också till att starta organiseringen inom dessa sektorer i Bolivia, Paraguay, Venezuela och Kuba. Så småningom kan arbetet leda till att förstärka fackets inflytande och medlemsbas i dessa länder och samtidigt stärka nätverkandet mellan facken i regionen.

Projektnummer:
60307
Projektorganisationer:
IF Metall
För mer information kontakta Heidi Lampinen