Organising workers for trade union unity of action, density and quality public services

Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab countries (Togo) och 20 samarbetspartner i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zanzibar genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Under den tidigare treårsperioden har betydliga framgångar nåtts i de två deltagande länderna, Kenya och Tanzania/Zanzibar. Trepartsförhandlingar har ägt rum, nya kollektivavtal slutits och positiva för fackrörelsens ändringar i arbetsmarknadslagstiftning kunde lobbas fram. Under 2017 utökades antalet deltagande partner då gemensamma utmaningar för facken inom den offentliga sektorn gör att ett kapacitetsbyggande program som omfattar alla fem östafrikanska länderna plus Zanzibar blev relevant. Processer av decentralisering och privatisering inom den offentliga sektorn leder till att facket förlorar makt att förhandla om anständiga arbetsvillkor, tappar medlemmar och inte kan bidra till kvalité i samhällstjänsterna som i slutändan drabbar regionens fattiga och marginaliserade grupper, inkl. flyktingar. Ytterligare problem uppstår när facken inte hinner reagera p.g.a. brist på kompetens vad gäller snabba förändringar på arbetsmarknaden. Då uppstår interna konflikter mellan facken som organiserar olika grupper av arbetare med förödande konsekvenser för medlemskapet. Projektet syftar att öka organiseringsgrad inom de offentliga sektorn och förbättra samordning mellan facken för att på det sättet förbli relevant som förhandlingspart inom den sociala dialogen och som förändringsaktör inom de relevanta arbetsmarknadspolitiska frågorna. Detta kommer att uppnås genom ett antal seminarier, inkl. med fokusmålgrupp kvinnor och unga, och möten och nätverksbyggande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Projektnummer:
60297
Projektorganisationer:
Kommunal
För mer information kontakta Lana Willebrand