Organising security workers in Africa

Insatsen som är ny sker i samarbete mellan UNI och Transport och syftar till att stärka de fackliga organisationerna inom den privata säkerhetsbranschen i Zambia och Botswana för att senare utvidgas till andra länder. Genom att främja öka facklig organisering, utbilda i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik och ökad jämställdhet med fler kvinnor på arbetsplatser och i facken för att stärka de anställdas rättigheter till anständiga arbets- och levnadsvillkor genom kollektivavtal. De globala avtalen med de multinationella säkerhetsföretag G4S, Securitas och Loomis är viktiga verktyg för att få igenom kollektivavtal med deras underleverantörer. Efterfrågan på privata säkerhetstjänster ökar i Afrika. Uppskattningar tyder på att antalet privata säkerhetsvakter i Afrika nu är mer än dubbelt så många polis- och regeringsstyrkor på kontinenten. Många globala företag och statliga tjänster lägger ut sitt säkerhetsarbete till både multinationella och lokala företag. G4S är den största arbetsgivaren i Afrika i någon bransch. Det finns flera andra företag som växer i antal och säkerhetsföretag konkurrerar om vilket dumpar lönerna. Arbetstagare inom sektorn har låga löner, långa arbetstider, ett dåliga hälso- och säkerhetsförhållanden, otillräcklig utrustning och dålig kompetensutveckling och träning. Regeringar har sällan verktyg för reglering eller inspektion. Många migranter anställs inom sektorn som är isolerade från familje- och sociala nätverk och har mindre medvetenhet om lokala lagar och rättigheter.

Projektnummer:
60261
Land:
Projektorganisationer:
Svenska Transportarbetarförbundet
För mer information kontakta Catarina Silveira