Paraguay

Paraguays moderna historia präglas av det konservativa Coloradopartiet som styrde landet i 60 år, inklusive 35 år av militärdiktatur. Först 2008 bröts den konservativa elitens dominans, då den före detta biskopen och vänsterkandidaten Fernando Lugo vann presidentvalet. Men de utlovade reformerna stoppades och Coloradopartiet har nu åter makten. Landets ekonomi domineras av den informella sektorn och den fackliga organiseringen är därför låg.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
406 752 km2
Huvudstad
Asunción
Språk
Spanska, guaraní
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Paraguays ekonomi består av en mindre, officiell del och en betydligt större inofficiell, illegal sektor. Korruption och liberala tullagar har gjort Paraguay till ett smugglarparadis, enligt vissa uppgifter står svartabörshandeln för 60 procent av all ekonomisk aktivitet. Den officiella ekonomin baseras på jordbruk som domineras av bomulls- och sojaodlingar. Kött, timmer, tobak och vegetabilisk olja är också viktiga jordbruksvaror. 

Den fackliga situationen: 

Rådande arbetslagstiftning garanterar strejk- och organisationsrätt även för offentliganställda. Det krävs 300 arbetare för att bilda en fackförening och alla fackföreningar måste registreras hos Justitie- och arbetsmarknadsministeriet i en mycket omständlig procedur. Löntagarna kan organisera sig antingen per företag eller per industrigren. 

Kollektiva konflikter måste överlämnas till obligatorisk medling. Medlingsorganet består av representanter för staten, arbetsgivarna och löntagarna. Löntagarrepresentanterna utses av regeringen, efter förslag från de fackliga organisationerna. 

Ett minimum av verksamhet måste garanteras vid strejker i ”oumbärlig” offentlig verksamhet. Cirka hälften av arbetskraften saknar möjlighet att organisera sig då de är verksamma i den informella sektorn där även barnarbete är mycket vanligt.

Fackliga organisationer: 

Fackföreningsrörelsen var länge förbjuden och har en kort tradition i Paraguay och omkring 10 procent av arbetskraften är fackligt organiserad. Det finns två centralorganisationer varav Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica (CUT-A) är den största medan Central Nacional de Trabajadores (CNT) är mindre, båda är medlemmar i världsfacket ITUC. 

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.
Ratificerade av landet:

Senast uppdaterad: 

December 2020, Johan Schmidt
Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till  info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt