Palestina

1967 ockuperade Israel Sinai, Golan, Västbanken och Gaza. Östra Jerusalem annekterades. I fredsavtalet från 1993 stadgades att de israeliska trupperna skulle dras tillbaka. 1994 inledde Israel bygget av en mur runt Gaza, den kompletterats 2002 med en mur som kringgärdar Västbanken. Arbetstagare på Västbanken och Gaza har gått samman i en gemensam facklig organisation.

Fakta

Statsskick
Västbanken och Gaza har ett visst självstyre, men Israel erkänner inte den palestinska staten
Yta
Västbanken 5860 km2, Gaza 360 km2
Huvudstad
De palestinska myndigheterna anser att Östra Jerusalem är huvudstad, men i praktiken fungerar Ramallah som huvudstad i Västbanken och Gaza City som huvudstad i Gaza
Språk
Arabiska, engelska och hebreiska
Ratificerade kärnkonventioner:
Palestina är inte medlem av ILO

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Fattigdomen i Västbanken och Gaza är påtaglig och arbetslösheten hög. Det har i sin tur bidragit till att förstärka den sociala splittringen och det politiska instabiliteten. FN-organet ILO beskriver situationen som ”desperat” och framhåller att en direkt orsak till armodet är den mur som byggts av Israel för att kontrollera de ockuperade områdena.

Den fackliga situationen: 

De fackliga organisationerna i Palestina samverkar nära andra organisationer som kräver palestinsk självständighet. Det militära våldet gör att det är svårt att upprätthålla ett sedvanligt fackligt arbete. Den dominerande fackföreningsrörelsen Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU) redovisar för närvrande att organisationen har 290 000 medlemmar uppdelade på 13 medlemsförbund. PGFTU får ekonomiskt stöd från flera internationella biståndsorganisationer.

Den palestinska fackföreningsrörelsen har en lång historia. Redan på 1920-talet bildades de första palestinska fackföreningarna. De fackliga organisationerna spelade länge en vital roll i det palestinska samhällslivet. Men vid ockupationen av Västbanken och Gaza 1967 förbjöds all facklig verksamhet. På Västbanken uppstod dock snabbt en ny facklig organisation. Efter flera splittringar och sammanslagningar fick rörelsen namnet GFPTU (The General Federation of The Palestine Trade Unions). 

Den fackliga organisationen på Gaza, Palestine Workers Trade Unions Federation of the Gaza Strip, PWTUFGS, bildades redan 1965 när området styrdes av Egypten. Vid den israeliska ockupationen blev det stopp för det fackliga arbetet, först 1980 kunde det återupptas.

I september 2000 genomfördes ett möte mellan PGFTU Västbanken och PGFTU Gaza. Då beslutades att slå samman de två organisationerna och bilda den enhetliga centralorganisation Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU). 

Den israeliska ockupationen av palestinska områden är flera gånger uppmärksammats av den internationella fackliga rörelsen. Under 2020 antog den globala fackliga organisationen International Trade Union Congress) och den europeiska fackliga organisationen European Trade Union Congress (ETUC) ett gemensamt uttalande där de krävde att Israel ska följa tidigare beslut fattade av FN om en tvåstatslösning. ITUC och ETUC uppmanade också de egna medlemsorganisationerna att trycka på i frågan.

Fackliga organisationer: 

Facklig centralorganisation: Den dominerande fackliga rörelsen är Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU). PGFTU är medlem i IVärldsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: 

December, 2020, Mats Wingborg. 

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt