Håll dig uppdaterad

Bli gratis prenumerant på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.

Nyheter

Här samlar vi nyheter, opinionsartiklar och debattinlägg.

2019-10-24
ILO – FN:s äldsta organ och unik i sitt slag
2019-10-07
Idag den 7 oktober är det den internationella dagen för anständiga arbetsvillkor – World Day for Decent Work. Det är det tolfte året som dagen uppmärksammas och frågan om anständiga arbetsvillkor är kanske mer angelägen än någonsin.  Som de svenska fackens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete vill vi på Union to Union idag uppmärksamma frågan om att alla har rätt till anständiga jobb med schyssta villkor var än i världen du bor - här har det svenska biståndet en nyckelroll.  
2019-09-19
Det finns inga jobb på en död planet - alla arbetstagare och alla arbetsplatser påverkas av klimatförändringarna. Världen över jobbar facken för #JustTransition, en grön omställning med målet klimatvänliga jobb och anständiga arbetsvillkor.
2019-09-13
Höstens första lunchseminarium fokuserade på Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) årliga arbetskonferens, International Labour Conference, som genomfördes i Genève i somras där bland annat en hundraårsdeklaration antogs, liksom en ny konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet.
2019-09-09
Att Moderaterna vill skära i det svenska biståndet har fått stor uppmärksamhet. Concord, som samlar ett stort antal civilsamhällesorganisationer, hävdar i debattartikeln att bistånd är ett betydande instrument för att vi ska klara de globala målen för hållbar utveckling, som världen enats om.
2019-08-27
Nu är Union to Unions praktikantprogram 2019 igång! Här är Isabelle och Stina – våra två fantastiska praktikanter!
2019-08-21
Indonesien, Colombia och Zanzibar. Det är exempel på länder där Lärarförbundet samarbetar med fackliga kollegor. Många lärare är engagerade i demokratifrågor och tycker det är bra att förbundet jobbar globalt.  

Sidor