Foto: IndustriALL Charles Kumbi och Glen Mpufane från IndustriALL på möte med gruvarbetare i DRC.
2018-03-14

Ny gruvlag ger hopp i Kongo

Med en ny gruvlag hoppas facken i landet och globala facket IndustriALL att man ska komma till rätt med de fruktansvärda arbetsförhållandena hos de multinationella företag som bedriver gruvdrift i DRC. Men lagen stöter på motstånd.  

I februari åkte det globala industrifacket IndustriALL till den Demokratiska republiken Kongo (DRC) för att undersöka arbetsförhållandena på gruvföretaget Glencore, som bryter kobolt och koppar i landet. Rapporter har kommit in om alarmerande övergrepp, något som företaget själv förnekat.

Anledningen till besöket var att TUMEC, medlem i IndustriALL, skickat en förfrågan att snabbt komma och undersöka de fruktansvärda arbetsförhållanden som anställda tvingas jobba i. IndustriALL-delegationen leddes av Glen Mpufane och med fanns fackliga ledare från andra länder i Afrika där Glencore har verksamhet.

- Glencore har sagt till medierna att de är hare n öppen dialog med IndustriALL, och en bra relation till fackförbundet TUMEC. Men faktum är att Glencore vägrar att ge oss tillträde till sina gruvor, och medlemmar i TUMEC har berättat för vår grupp hur illa Glencore behandlar dem säger Glen Mpufane på IndustriALLs hemsida.

Rekordvinster
Undersökningsgruppen har samlat in berättelser som visar på systematiska brott mot anställdas rättigheter. Det rör sig om konstanta hot om uppsägning, undermåliga hälso- och säkerhetsrutiner, arbetsskador, diskriminering och rasism, för låga löner och orättvis och oskälig klassificering av tjänster. Flera beskrev förhållandena som ”ingenting annat än slaveri”. Även de anställdas familjer drabbas av hälsoproblem då de anställda tvingas ta med arbetskläder hem då inga tvagnings- och tvättmöjligheter finns på arbetsplatserna.

Samtidigt redovisar Glencore en rekordvinst för 2017, och förväntas öka produktionen av kobolt kraftigt under de kommande åren på grund av stor efterfrågan från bland annat Volvo, Volkswagen och Renault och andra tillverkare av elektriska fordon.     

Ny lag ger hopp
En ljusning är att man i DRC nyligen infört en ny lag om gruvdrift i landet. De nationella facken är positiva till den eftersom den försöker täppa till kryphål i den befintliga lagstiftningen, som gjort att företag kommit undan återinvesteringar. Trots enorma naturtillgångar så är landets 80 miljoner stora befolkning bland de fattigaste i världen, väldigt lite av landets rikedomar har kommit folket till godo.  

Den nya lagen stipulerar högre skatter och royalty för bolagen, som har protesterat kraftigt ända upp till presidentnivå. Tanken är att ökningen, som är liten, ska ge DRC möjligheten att utveckla gruvdriften, skapa jobb, förbättra infrastruktur inklusive skolor, vägar och sjukhus.  

I ett brev till president Kabila säger IndustriALLs generalsekreterare Valter Sanchez i syfte att föra fram de kongolesiska gruvfackens position i frågan om den nya lagen:

- Vi blev både rasande och nedslagna över vad vi upptäckte: de dagliga övergreppen och överträdelserna av de kongolesiska gruvarbetarnas grundläggande rättigheter hos dessa företag visar en likgiltighet inför landets lagar och de kollektivavtal som finns. När vi ser de fruktansvärda arbetsförhållandena hos några av dessa multinationella företag som bedriver verksamhet i landet, vill vi starkt uttrycka vikten av att denna lag införs och efterföljs, säger Valter Sanchez, generalsekreterare IndustriALL.