Nigeria

Med 201 miljoner invånare och stora oljetillgångar är Nigeria den oomtvistade stormakten i Västafrika. 1999 hölls fria val för första gången på 20 år. Situationen för facken förbättrades då snabbt men har nu åter försämrats. Terrororganisationen Boko Haram är ett hot mot säkerheten. Nigeria Labour Congress (NLC) är Afrikas största fackliga centralorganisation.

Fakta

Statsskick
Republik, förbundsstat
Yta
923 768 km²
Huvudstad
Abuja
Språk
Engelska officiellt språk, hausa (norr), yoruba (sydväst), ibo (sydost) plus ca 300 andra afrikanska språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (Samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Nigeria koncentrerade länge utvecklingsinvesteringar i oljeindustrin vilket medförde att andra delar av näringslivet försummades. Det gällde i synnerhet jordbrukssektorn som dock fått högre prioritet de senaste åren och 2019 blev Nigeria det land i Afrika som producerade mest ris. Trots det riskerar landet att drabbas av en hungerkatastrof 2020 enligt en rapport från FN-organet WFP, World Food programme. 

Oljeboomen satte också fart på urbaniseringsprocessen och Lagos, som är landets kommersiella centrum, växer ohejdat och är - i konkurrens med Kairo - Afrikas största stad med ca 16 miljoner invånare.

Terrororganisationen Boko Haram har orsakat stora säkerhetsproblem i framför allt nordöstra delen av landet.

Nigeria är Västafrikas i särklass största ekonomi och har en förhållandevis bred industriproduktion.  Arbetslösheten är omfattande och särskilt den höga ungdomsarbetslösheten i storstäderna är ett gigantiskt problem. En stor andel av arbetskraften finns inom den informella sektorn.

Arbetsmarknaden är lagreglerad. Det finns bland annat bestämmelser om rätt till semester, arbetstidslagstiftning och minimilön. Minimilönen höjdes för första gången på flera år 2019. Det skedde efter långa och hårda förhandlingar med facket.

Den fackliga situationen: 

Det nigerianska facket har historiskt haft en stark roll och under militärdiktaturen var NLC, Nigeria Labour Congress den främsta oppositionen.  Fackföreningslagen reglerar nu strejkrätten till att gälla ”tvister om rättigheter” – vilket ska hindra facken från att strejka mot impopulär regeringspolitik som t.ex. höjda bensinpriser. En arbetsdomstol som kan göra att tvister på arbetsområdet avgörs fortare och mer enhetligt över landet har inrättats, något som facken är positiva till.  

Antalet strejker och fackliga aktioner har ökat de senaste åren. 

Fackliga organisationer: 

Nigeria Labour Congress (NLC) var länge den starkaste folkliga organisationen i landet men har de senaste åren förlorat något i betydelse som motkraft mot regimen. NLC har 43 anslutna förbund med sammanlagt 6 miljoner medlemmar och är därmed Afrikas största fackliga organisation. Det största medlemsförbundet är lärarförbundet NUT, Nigeria Union of Teachers, med ca 300 000 medlemmar.

Genom en utbrytning ur NLC bildades United Labour Congress, ULC  2016. Det starka oljearbetarnas förbund NUPENG anslöt sig till ULC. 

Sedan det blev möjligt för högre tjänstemännen (senior staff) att organisera sig fackligt bildades ytterligare en centralorganisation Trade Union Congress of Nigeria (TUC) med 500 000 medlemmar i 24 förbund. Flera tjänstemanna­organisationer har ändå anslutit sig till NLC. Både NLC och TUC är anslutna till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Senast uppdaterad: 

Januari 2020 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt