Nicaragua

Efter revolutionen 1979 följde ett decennium av inbördeskrig som slog sönder ekonomin och skapade djupa sprickor i samhället. Den tidigare revolutionsledaren Daniel Ortega styr åter landet sedan 2005 i en alltmer auktoritär riktning tillsammans med sin hustru som är vicepresident. Sedan stora protester mot Ortegas politik slogs ned brutalt i april 2018 har våldet mot all form av opposition eskalerat och den politiska krisen lamslagit landet.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
130 000 km2
Huvudstad
Managua
Språk
Spanska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Ekonomin slogs i spillror under inbördeskriget på 1980-talet men har sedan dess återhämtat sig, landet är dock fortsatt bland de fattigaste i regionen. Jordbruket är basen i ekonomin även om industrisektorn har vuxit på senare år, liksom turismen.
Nicaragua var länge ett av världens mest biståndsberoende länder men allt fler länder, däribland Sverige, har dragit in sitt stöd i protest mot den politiska likriktningen. Venezuela har ersatt de tidigare biståndsgivarna och regeringen har samtidigt lyckats locka till sig nya internationella investerare vilket skapat en god tillväxt.

Den fackliga situationen: 

Alla anställda i offentlig och privat sektor, med undantag för militär och polis, får bilda och ansluta sig till fackföreningar. För att bilda en fackförening krävs minst 20 personer. Rätten till kollektiva förhandlingar är inskriven i arbetsmarknadslagstiftningen. För att en strejk skall godkännas måste minst 50 procent plus en av organisationens samtliga medlemmar rösta för den. Innan en strejk kan ske måste den fackliga organisationen ha godkännande från Arbetsministeriet och medlingsprocessen måste ha uttömts.

Fackliga organisationer: 

De senaste åren har regeringen satsat hårt på att skapa nya jobb i de så kallade maquila-fabrikerna i ekonomiska frizoner. De som försöker bedriva facklig verksamhet löper stor risk att avskedas och svartlistas. Fackföreningsrörelsen är politiskt splittrad och knappt sex procent av arbetskraften är fackligt organiserad.
Det finns fyra centralorganisationer anslutna till världsfacket ITUC: Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), Central Sandinista de Trabajadores (CST), Confederación de Unificación Sindical (CUS) och Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Nicaragua:

Senast uppdaterad: 

Senast uppdaterad
December 2020, Johan Schmidt
Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt