2014-10-30

Musik och facklig organisering i kampen mot ebola

Ebolakatastrofen i Västafrika drabbar hela samhällen, inte minst den fackliga rörelsen. Sjukvårdsarbetare dör i arbetet och den fackliga verksamheten ställs om till att på alla sätt försöka stoppa smittan.  

– Sjuksköterskor är livsviktiga för att hantera krisen men samtidigt utsatta för en stor risk, sade David Benton, ledare för sjuksköterske-fackens internationella förbund ICN (International Council of Nurses) på en konferens i Madrid under torsdagen.

ICN kräver bland annat att regeringar i de drabbade länderna ska förbättra vårdpersonalens säkerhet och se till så att alla har rätt skyddsutrustning. Också det globala facket PSI har påkallat den akuta situationen för vårdpersonal i Västafrika och uppmanar sina medlemsförbund att bidra till dess solidaritetsfond som ska användas i kampen mot ebolan. 

– Våra medlemmar dör på grund av de osäkra arbetsförhållandena, det borde vara brottsligt att ignorera detta, sade PSI:s generalsekreterare Rosa Pavanelli i ett utalande tidigare i veckan.

I Sierra Leone och Liberia har flera av de fackförbund som LO-TCO Biståndsnämnd bedriver utvecklingsprojekt med tvingats lägga det fackliga arbetet på is. Istället riktas alla resurser till att informera om och försöka stoppa spridningen av ebola.

I både Sierra Leone och Liberia arbetar svenska Musikerförbundets systerorganisationer nu med att sprida information om hur man kan skydda sig mot smittan och ta hand om de som drabbats.

Som en del i sin informationskampanj har det liberianska musikerfacket MULIB också varit med och spelat in en musikvideo. Musiken spelar en viktig roll för informationsspridning i Liberia, där läs- och skrivkunnigheten är låg. Också landets lärarfack bidrar till informationsspridningen och har fått stöd ifrån svenska Lärarförbundet som bidragit med 30 000 kronor till detta arbete.

– Ebola-epidemin hotar hela det liberiska samhället och det krävs insatser från många aktörer med olika specialistkompetens. Lärarförbundet har varit noga med att vi ska vara så samordnade som möjligt med andra lärarorganisationer och också tydliga med vad som är vår roll som lärarorganisation, säger Martin Carlstedt, internationell sekreterare på Lärarförbundet.