Montenegro

I maj 2006 hölls en folkomröstning i Montenegro om regionens framtida status. Resultatet blev att 55 procent av de röstande önskade att Montenegro skulle bli en självständig stat och lämna federationen Serbien-Montenegro. Kort därefter blev Montenegro erkänt av EU som en självständig stat. 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
14 000 km2
Huvudstad
Podgorica
Språk
Serbiska (ijekavian-dialekten)
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Den höga arbetslösheten är ett huvudproblem. Stora förhoppningar knyts till turismen. I Montenegro finns flera badorter efter Adriatiska havet. En annan strategi från regeringen har varit att försöka stimulera ekonomin genom omfattande privatiseringar, bland annat av industrierna som producerar aluminium. Likaså har i stort sett hela finanssektorn privatiserats.

Den fackliga situationen: 

En konsekvens av att Montenegro blev ett självständigt land var att det också bildades specifika fackliga organisationer för Montenegro. I landet finns i dag två konkurrerande fackliga strukturer. Confederatrion of Trade Unions of Montenegro (CTUM) är en reformerad fortsättning av den tidigare jugoslaviska fackföreningsrörelsen. Union of Free Trade Unions of Montenegro (UFTUM) bildades 2008 av en utbrytargrupp inom CTUM. Företrädare för UFTUM har riktat hård kritik mot CTUM och anklagad ledarskiktet inom CTUM för att använda odemokratiska metoder och för att inte ha kritiserat de omfattande privatiseringar som genomförts i landet. CTUM har sin bas inom industrin, medan UFTUM är starkare inom hälsovård, skola och service. CTUM uppger att man har 62 000 enskilda medlemmar. UFTUM redovisar inte antalet medlemmar.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Det finns två konkurrerande fackliga centralorganisationer i landet: Confederatrion of Trade Unions of Montenegro (CTUM) och Union of Free Trade Unions of Montenegro (UFTUM). CTUM är medlem i Världsfacket ITUC, medan UFTUM inte ingår i några internationella strukturer.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Montenegro:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt