Moldavien

Republiken Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. Ekonomin baseras på jordbruket. Moldavien har försökt att närma sig EU, men det politiska läget i landet är instabilt. Den fackliga rörelsen i Moldavien har haft svårt att klara omställningen i samband med att landets ekonomi avreglerats.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
33 800 km2
Huvudstad
Chisinau
Språk
Moldaviska är officiellt språk, därutöver finns flera minoritetsspråk.
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Moldavien är ett utpräglat jordbruksland, med en hög andel av arbetskraften inom jordbruket och den informella sektorn. Ekonomin baserar sig i framför allt på odling av frukt, grönsaker, vin och tobak. Vidare exporterar landet textilier och metaller. Under de senaste decenniet har ekonomin utsatts för stora påfrestningar, vilket bland annat lett till nedskärningar av utbildning och hälsovård. De offentliga finanserna är dåliga och halva befolkningen lever i fattigdom.

En mycket stor del av den moldaviska befolkningen arbetar utomlands, främst i Rumänien, Turkiet, Ryssland, Italien och andra europeiska länder. Pengarna som skickas hem från familj och släktingar i utlandet är en viktig inkomstkälla för många och utgör enligt Världsbanken hela 23 procent av BNP.

Den fackliga situationen: 

Fackföreningsrörelsen har haft svårt att klara omställningen efter självständigheten. Till en början sjönk medlemsantalet kraftigt, men under senare år har medlemsantalet stabiliserats. Den helt dominerande fackliga organisationen, National Trade Union Confederation of Moldova (NTUCM) består av en sammanslagning av den reformerade före detta sovjetiska fackföreningen och av den nybildade fackföreningen Solidariate. NTUCM har 27 medlemsförbund och omkring 400 000 enskilda medlemmar. 

Fackliga organisationer: 

Facklig centralorganisation: National Trade Union Confederation of Moldova (NTUCM) är landets dominerande fackliga organisation. NTUCM tillhör världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Moldavien har ratificerat alla ILO:s kärnkonventioner, men kränkningar av de fackliga rättigheterna förekommer.

I ILO:s databas Normlexhittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Moldavien:

Senast uppdaterad: 

December, 2020, Mats Wingborg. 

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt