Foto: David Lundmark/Dagens arbeteSex dagar i veckan arbetar kvinnor på soptippen Piranha i Indien. Ett hårt jobb, där skräpet på soptippen kan självantändas av de giftiga kemikalierna i luften. Manjulaben Narendrablai Chavda (t h) växte när hon gick med i fackförbundet Sewa. Här är hon på väg in med ännu ett lass sorterade sopor till sophandlaren.

Migration, informell ekonomi och exploatering

En stor del av världens arbetstagare arbetar under usla arbetsvillkor. Många är dessutom rädda att organisera sig fackligt och ställa krav på schysta arbetsvillkor, eftersom det kan äventyra nästa tillfälliga kontrakt eller ett förlängt uppehållstillstånd. 

Att allt fler arbeten idag är tillfälliga och osäkra undergräver möjligheten även för arbetstagare att ställa krav på lön, arbetsmiljö och villkor.Särskilt utsatta är de över 1,5 miljarder arbetstagare världen över som enligt FN arbetar i den informella ekonomin eller under mycket osäkra anställningsformer.

Migrantarbetare, kvinnor och andra diskriminerade grupper återfinns ofta i de mest farliga, smutsiga och underbetalda arbetena. Ibland i rent slaveri eller tvångsarbete. Minst 21 miljoner människor i världen är offer för olika former av tvångsarbete, enligt FN-organet ILO.

Några av de hårdast exploaterade yrkesgrupperna är byggnadsarbetare – varav många är migranter och löper stor risk att råka ut för allvarliga arbetsplatsolyckor – hushållsanställda – som trots att de tillhör en av världens största yrkesgrupp ofta varken har arbetstider eller löner som går att leva på, och lantbrukare – som dessutom är extra sårbara för klimatförändringar och andra yttre hot. Särskilt utsatta är unga arbetstagare. ILO beräknar att över 220 miljoner unga lever i extrem fattigdom samtidigt som de arbetar i den informella ekonomin.

Att dessa grupper skulle vara för svaga för att kunna organisera sig och kräva bättre villkor är en utbredd missuppfattning. I till exempel Indien har Sewa (Self Employed Women’s Association) lyckats organisera över 1,9 miljoner fattiga kvinnliga arbetstagare i den informella ekonomin.

2013 bildade hushållsarbetarfack från hela världen International Domestic Workers Federation som kämpar för att hushållsarbetare ska omfattas av samma grundläggande rättigheter som andra arbetstagare.

Det globala byggnads och träarbetarfacket BWI:s medlemsförbund bedriver ett omfattande arbete med att organisera och försvara migrantarbetares rättigheter, bland annat genom att bilda stödgrupper för migranter i olika länder.

Ett annat exempel är det globala facket IUF:s globala kampanj för att omvandla tillfälliga anställningar till fasta arbeten inom multinationella företag.