Mauretanien

Sedan självständigheten från Frankrike 1960 har Mauretanien mestadels styrts av militären. Slavarbete förekommer fortfarande. Stora motsättningar råder mellan de arabiska och svarta befolkningsgrupperna. Ekonomin är outvecklad och de fackliga rättigheterna hårt kringskurna. Fyra fackliga centralorganisationer är med i världsfacket, ITUC.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
1 030 700 km²
Huvudstad
Nouackchott
Språk
Arabiska, wolof officiella språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182. (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Basen för landets ekonomi är fisket och gruvindustrin, främst bestående av järn och koppar, och utvinning av olja. Vattnen utanför kusten tillhör jordens rikaste fiskevatten, men överexploateras av utländska fiskeflottor. Fisket bidrar ändå med 15 procent av BNP och 45 procent av exportinkomsterna.

Endast i söder, längst Senegalfloden, finns odlingsbar jord. Landet är därför beroende av att importera livsmedel. Trots att många människor har tvingats lämna jordbruket och flytta in till städerna de senaste decennierna p.g.a. extrem torka så är ändå ungefär 50 procent av befolkningen fortfarande beroende av jordbruk och boskapsuppfödning för sitt upehälle. 

Dålig infrastruktur och brist på utbildad arbetskraft är ett hinder för utveckling. Några tillförlitliga siffror på arbetslöshet finns inte, men den bedöms vara hög.

Mauretanien har ratificerat konventionen mot barnarbete men ILO uppskattar att det finns 68 000 barn i åldern 10 - 14 år som tvingas arbete under svåra förhållanden.

Trots en lag som kan ge 15 års fängelse för den som utnyttjar slavar är tvångsarbete vanligt. Det finns en lag om minimilön, men minimilönen är så knappt tilltagen att det inte går att leva på den. 

Den fackliga situationen: 

Arbetsmarknadslagarna begränsar de fackliga rättigheterna och gör det i praktiken svårt att få en fackförening registrerad. 

Kränkningar av de fackliga fri- och rättigheterna hör till vardagen men trots det förekommer fackliga aktioner. Facken arbetar hårt för att organisera den informella sektorn.

Fackliga organisationer: 

Fram till 1990 fanns det en facklig centralorganisation, Union des Travailleurs de Mauritanie (UTM), som var en integrerad del av statsapparaten. Facket spelade en viktig roll vid demokratiseringsprocessen på 90-talet. I dag finns det fyra fackliga centralorganisationer som är anslutna till världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC

Senast uppdaterad: 

Maj 2019 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt