Marocko

Marocko blev självständigt 1956. Landet är en monarki där kungen har viss makt. Sedan 1975 ockuperas Västsahara av Marocko. Jordbruket utgör huvudnäring. Ekonomin har liberaliserats och privatiserats. Flera fackliga centralorganisationer finns. De fackliga fri- och rättigheterna har i praktiken dåligt skydd.

Fakta

Statsskick
Monarki
Yta
458 0730 km²
Huvudstad
Rabat
Språk
Arabiska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 98, 100, 105, 111, 138, 182. Ej 87 (om föreningsfrihet)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Jordbruk, fiske och turism är de viktigaste näringsgrenarna. Marockos industriella bas är starkt koncentrerad till Casablanca, där det också finns en stark facklig tradition.  

Arbetslösheten är ett stort problem och många ungdomar och välutbildade söker sig utomlands för att kunna försörja sig.

Den fackliga situationen: 

Lagen ger grundläggande fackliga rättigheter, men den följs inte alltid i praktiken. Vissa förbättringar sker; anställda i privata hem har fått bättre lagligt skydd, bl.a. får minderåriga flickor inte arbeta som hembiträden. Det finns också en allmän arbetslöshetsersättning. 

Strejker och olika fackliga aktioner förekommer. Det senaste året har bland andra lärare och läkare strejkat. Avskedanden av fackligt aktiva och tvister p.g.a. att arbetsgivare inte följer ingångna kollektivavtal är vanliga. En generalstrejk har genomförts i protest mot att regeringen vägrade ha en dialog med facket om en lagändring som höjer pensionsåldern till 63 år. Ett annat fackligt krav är förbättrad lagstiftning gällande kvinnors rättigheter.

I Västsahara som ockuperas av Marocko är facklig verksamhet omöjlig. Marocko har 2020 stärkt sitt grepp om Västsahara bland annat genom att USA erkänt Marockos rätt till landet.

Fackliga organisationer: 

Fackföreningsrörelsen som utgjorde en viktig kraft i kampen för självständighet och i den utveckling som skedde i samband med den "arabiska våren" 2011 har minskat i betydelse. Det finns tre fackliga centralorganisationer som är anslutna till världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC

- Union Marocaine du Travail, UMT med 340 000 medlemmar.

- Union Générale des Travailleurs du Maroc, UGTM (Facebook) med 180 000 medlemmar. UGTM har förklorat många medlemmar de senaste åren.

- Confédération Démocratique du Travail, CDT med 61 500 medlemmar .

UMT finns inom alla sektorer och är inte knutet till något politiskt parti. UGTM startades 1960 av det Nationella Istiqal Partiet och bestod av personer som brutit med UMT. CDT som är mest militant av de tre bildades 1978 av det socialistiska USFP-partiet. Alla tre har lokal verksamhet och anser sig vara demokratiskt uppbyggda.

De tre centralorganisationerna samverkar i många frågor.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Marocko har ratificerat sju av de åtta kärnkonventioner men brott mot dem förekommer.

Ratifierade konventioner

Icke ratificerad:

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt