Malaysia

Malaysia är en framgångsrik ekonomi, inte minst beroende på elektronikindustrin. De anställda har enligt lag rätt att organisera sig fackligt, men i realiteten är de fackliga rättigheterna inskränkta. Migrantarbetarna är särskilt utsatta och hänvisade till de farligaste och lägst betalda jobben.

Fakta

Statsskick
Monarki
Yta
329 750 km2
Huvudstad
Kuala Lumpur, men Putrajaya är landets administrativa centrum
Språk
Bahasa-malay är officiellt språk, därutöver talas engelska, kinesiska, tamil med mera.
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 98 - 100 - 105 - 138 - 182.

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Malaysia är det tre rikaste landet i Sydostasien efter de små staterna Singapore och Brunei. Landet är en nyligen industrialiserad marknadsekonomi, men där staten aktivt ingriper i stödjer branscher som regeringen vill utveckla.

I Malaysia finns idag en omfattande tillverkning av elektroniska produkter och bilar. Bara elektronikindustrin står för nästan en tredjedel av landets export. Malaysia är vidare en stor producent av palmolja och frukter, däribland ananas. En ekonomisk viktig naturtillgång är gasfyndigheterna.

I arbetskraften finns omkring 15 miljoner arbetstagare. Arbetslösheten har länge varit relativt låg, knappt 4 procent. Det är dock betydligt fler än kvinnor som har ett arbete. Sysselsättningsgraden bland män är för närvarande drygt 80 procent medan motsvarande siffra för kvinnor är cirka 55 procent. En orsak till landets ekonomiska framgång är den höga utbildningsnivån.

Den fackliga situationen: 

Enligt den malaysiska konstitutionen har arbetstagare rätt att organisera sig fackligt. I realiteten är dock de fackliga rättigheterna inskränkta. En första begräsning är att arbetstagare bara har rätt att gå med i en facklig organisation som är kopplad till den bransch där de arbetar. En ännu viktigare begränsning är att många inte vågar ansluta sig till en facklig organisation. Det är vanligt att arbetsgivare utsätter fackligt aktiva för trakassierier och diskriminering. En vanlig form av facklig organisation är så kallade in-house-unions, det vill säga lokala företagsfack som inte är anslutna till något förbund. Denna typ av fackföreningar är ofta tandlösa och i händerna på arbetsgivaren.

Fackföreningsrörelsen domineras helt av den största federationen MTUC (Malaysian Trade Union). MTUC har knappt 400 000 medlemmar, vilket innebär att omkring tolv procent av landets arbetskraft är fackligt anslutna. Det största medlemsförbundet är plantagearbetarnas förbund. Den fackliga anslutningsgraden är dock lägre inom den privata industrin, där endast 3 procent av de anställda är medlemmar och bara 2 procent täcks av kollektivavtal 

I Malaysia finns omkring två miljoner migrantarbetare, varav de flesta kommer från Indonesien. Migrantarbetarna har rätt att organisera sig fackligt, men i realiteten är ytterst få fackliga medlemmar. Många vågar inte gå med i facket av rädsla för att arbetsgivaren ska bli missnöjd. De fackliga organisationerna har också varit dåliga på att föra migrantarbetarnas talan. 

Fackliga organisationer: 

Facklig centralorganisation: MTUC (Malaysian Trades Union). MTUC tillhör Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Malaysia har ratificerat flera av ILO:s kärnkonventioner, men det är vanligt att mänskliga rättigheter iu arbetslivet kränks i landet.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Malaysia:

Inte ratificerade av Malaysia:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt