Malawi

Landets ekonomi baseras på jordbruk. Den fackliga centralorganisationen Malawi Congress of Trade Unions, MCTU, är ansluten till världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATUU. Svenska fack deltar i många samarbetsprojekt med Malawiska fack.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
118 484 km²
Huvudstad
Lilongwe
Språk
Chewa och engelska officiella språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Ekonomin är ensidigt inriktad på jordbrukssektorn som sysselsätter 85 procent av arbetskraften men endast svarar för 35 procent av BNP. De huvudsakliga exportvarorna är tobak, te och socker. Regeringen försöker differentiera ekonomin och komma bort från beroendet av tobak som viktigaste exportvara. Ett problem med beroendet av jordbruket är också att Malawi drabbas hårt av klimatförändringen som lett till att landet drabbas av torka allt oftare. 2016 utlystes katastroftillstånd i landet som för andra året i rad drabbats av extrem torka.

Malawi är ett av de mest drabbade länderna när det gäller aids. Många föräldralösa barn bidrar till att barnarbete är mycket utbrett, speciellt inom tobaksindustrin och bland hemarbetande.  

Den fackliga situationen: 

Arbetsmarknadslagstiftning fyller grundläggande krav på fackliga rättigheter. Malawi har även en arbetsdomstol där den fackliga centralorganisationen Malawi Congress of Trade Unions (MCTU) sitter med. Domstolen saknar dock ekonomiska medel för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Ett gemensamt arbete med fack, regering och arbetsgivare pågår för att motverka spridningen av HIV/Aids. MCTUs kvinnokommitté har organiserat flera stora aktiviteter mot våld mot kvinnor. En facklig kampanj mot sexuella trakasserier på plantager 2020 har varit framgångsrik. Ett projekt där många unga ”exporterats” som arbetskraft till Dubai, Korea m.fl. länder har kritiserats starkt av MCTU. Ungdomarna utnyttjas och längtar hem enligt MCTU. MCTU har också engagerat sig starkt i arbetet mot barnarbete.

Många vittnesmål om trakasserier av medlemmar i facket har rapporterats men strejker är ändå vanliga. 

Fackliga organisationer: 

Idag finns det två fackliga centralorganisationer: Malawi Congress of Trade Unions (MCTU) med 200 000 medlemmar i 23 förbund och Congress of Malawi Trade Unions (COMATU) som bröt sig ur MCTU år 2000 och har 2 medlemsförbund. MCTU är anslutet till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC och till  Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Malawi har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner och är ett av de få länder i Afrika som tillämpar reglerna i ganska stor omfattning. Barnarbete är dock vanligt..

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

 
Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt