Målareförbundet

Målareförbundet består av cirka 14 000 medlemmar. Rätten att skapa fria och öppna medlemsstyrda organisationer är en grundförutsättning för demokratisk utveckling. Den svenska fackföreningsrörelsen är kunnig och stark som demokratisk organisation och har därför kanske världens viktigaste exportvara: idéer och kunskap om hur man lägger grunden för en folkrörelse som växer sig stark genom sin egen inneboende kraft och därför kan genomdriva förändringar och förbättringar för sina medlemmar.

Målareförbundet är deltar i samarbetet 6F i Sverige, en sammanslutning av fem LO-förbund. Målarförbundet är medlem av deg globala bygg- och träfacket BWI, och driver tillsammas med dem och kollegorna i 6F utveklingssamarbete i Asien, Afrika och Latinamerika.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Målareförbundets projekt är Carina Söderbjörn.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60405
Mer info

Elektrikerförbundet, GS-Facket, Byggnads, Målarna och Seko tillsammans med BWI och drygt 100 av dess affiliates ska genomföra detta globala program under 2020-2022. BWI företräder en sektor som präglas av stor rörlighet på arbetsmarknaden och hög andel informella anställningar. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Brist på regleringar på arbetsmiljö och säkerhet är vanligt och det är svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter. Därför är detta program uppbyggt för att möta dessa svårigheter.

Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan har programmet som mål att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare. Programmet arbetar med ett 50tal länder i låg och medelinkomstländer inom samtliga kontinenter.

Programmet är direkt länkat till BWIs strategiska plan och är därför en fortsättning av tidigare programperiod 2018-2019. Dess resultat och måluppfyllelse verifieras av både externa utvärderingar samt av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Programmet är en fortsättning av en tidigare framgångsrik programperiod. Under 2019 rekrytering av över 103,000 nya medlemmar. Avtal för fler än 200,000 arbetstagare inom sektorn tecknades, jämfört med året innan. Många av de nya avtal som undertecknats gäller även för migrantarbetare och personer med tillfällig anställning sk prequrious workers. Bland annat det lokala facket CMWEU på Mauritsius har haft lyckade sociala dialoger med regeringen och framgångsrikt förhandlat fram nya arbetsrättsliga lagar som även täcker migrantarbetare. Stort fokus har lagts på att få in fler kvinnor inom ledande positioner inom facket och under 2019 har den siffran ökat med 103 personer.

Till projektsidan