Madagaskar

Madagaskar, världens fjärde största ö och tidigare fransk koloni blev självständigt 1960. Madagaskar har länge präglats av maktstrider och är ett av världens fattigaste länder. Fackföreningsrörelsen är splittrad men har visst inflytande.

Fakta

Statsskick
Republik, förbundsstat
Yta
587 041 km²
Huvudstad
Atananarivo
Språk
Malagasy och franska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Madagaskars ekonomi är inriktad på jordbruk och fiske med vanilj som viktigaste exportprodukt. Nära hälften av landets handel sker med Frankrike. Turistindustrin är den snabbast växande näringen. Klimatförändringen gör att landet drabbas allt oftare av cykloner med förödande följder för jordbruket.

En av de största utländska investeringarna i Afrika gäller Ambatovys gruvprojekt för nickel som idag har 8 000 anställda och ger exportinkomster till landet, men facklig aktivitet motarbetas vid företaget. Miljörörelsen har också kritiserat projektet för rovdrift på miljön.

Mer än hälften av invånarna i huvudstaden livnär sig inom den informella sektorn. Arbetsförhållandena är ofta mycket dåliga; tvångsarbete förekommer och barnarbete är vanligt.

Den fackliga situationen: 

Antalet lönearbetare är mycket litet. Fackligt aktiva trakasseras ofta, speciellt inom frihandelszonerna, men strejker förekommer trots det.

Lönerna fastställs ofta av en trepartskommitté, men kollektivavtalsförhandlingar förekommer också och ökar i omfattning.  

Madagaskars fackföreningsrörelse har varit en viktig kraft i oppositionen mot regeringens åtstramningspolitik och bl.a. bidragit till att regeringen ratificerat ILO:s konvention mot de värsta formerna av barnarbete. Trots detta har landets långvariga politiska kris medfört att andelen barnarbetare ökat kraftigt.

Fackliga organisationer: 

Fackföreningsrörelsen är splittrad och består av ett hundratal olika förbund som, i viss utsträckning, är anslutna till politiska partier. Till detta tillkommer att det också finns olika typer av yrkesföreningar. Det finns nio fackliga centralorganisationer varav fem är anslutna till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC. De flesta var tidigare knutna till politiska partier men är idag mer autonoma.

De fem som är anslutna till ITUC är:

  • Firaisan’ny Sendikan’ny Mpiasan’i Madagasikara FI.SE.MA (hemsida på franska) med 15 220 medlemmar.
  • Confederation des Travailleur Malgaches med 8 000 medlemmar.
  • Sendika Krisitianina Malgasy, (Chrétienne des Syndicats Malgaches), SEKRIMA (hemsida på franska) med 38 111 medlemmar.
  • Confédération des Syndicats des Travailleurs de Malagasy Révolutionnaires, FISEMARE med 20 135 medlemmar.
  • Union des Syndicats Autonomes du Madagascar, USAM med 8 538 medlemmar.

 Det finns också två olika samverkansorgan; Front des Fédérations des Syndicats som är politiskt oberoende men saknar egen ekonomi och Intersyndicale, ett samarbetsforum som försöker ena centralorganisationerna i gemensamma frågor. Dessutom finns det ett särskilt fack för arbetarna i frizonerna, Fédération des syndicats des travailleurs des entreprises franches som lyckats genomdriva vissa förbättringar.

Senast uppdaterad: 

Maj 2019 2018 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt