Liberia

Liberia har aldrig varit koloniserat. Landet är rikt på naturtillgångar men inbördeskriget i mer än ett decennium fram till 2003 ödelade ekonomin. Fackföreningsrörelsen har börjat hämta sig efter kriget. Det finns en facklig centralorganisation, Liberia Labour Congress som är ansluten till världsfacket ITUC.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
97 000 km²
Huvudstad
Monrovia
Språk
Engelska officiellt språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 105, 111, 182.

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Under president Tubmans (1943–71) utvecklades en mycket liberal ekonomi. Det ledde bland annat till att landet fick en av världens största handelsflottor ("segla under Liberiaflagg") och till etableringen av LAMCO, det svensk-amerikansk-liberianska gruvbolaget som bröt järnmalm till inbördesstriderna började i slutet av 80-talet. Nu har företaget ArcelorMittal återupptagit järnmalmsbrytningen och 2017 också öppnat en ny guldgruva.

Liberia är rikt på naturtillgångar med skog, guld, järnmalm, diamanter och gummi. De senaste åren har Liberia också påbörjat export av kakao och palmolja. Innan inbördeskriget bröt ut hade landet överskott i sin handelsbalans. Ekonomin har växt stadigt med ca 6 procent per år, men ebolaepidemin innebar ett avbräck också för ekonomin 2014-15. Enligt WHO avled 4 100 personer i sjukdomen.

Den fackliga situationen: 

Lantarbetarförbundet är det bäst organiserade och mest aktiva facket. Kollektivavtal finns för vissa grupper bland annat vid Firestone – världens största gummiplantage och gruvbolaget ArcelorMittal. Anställda i statliga företag har inte rätt till kollektivavtal, men påtryckningar från PublicServices International - PSI: har mjukat upp regeringens motstånd och en förändring kan komma. Barnarbete är vanligt.

Strejker förekommer. De senaste åren har flera aktioner mot mot storföretagen vilket resulterat i förbättrade kollektivavtal. Omfattande fackliga protester genomförs också mot planerna på att privatisera stora delar av utbildningssektorn.

En mycket stor andel av befolkningen arbetar huvudsakligen i den informella sektorn.

Fackliga organisationer: 

2008 gick de två centralorganisationerna Congress of National Trade Unions of Liberia, CONATUL och Liberian Federation of Labour Unions, LFLU samman och bildade Liberia Labour Congress, LLC. Organisationen har 42 000 medlemmar och är sedan 2009 anslutet till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Liberia har ratificerat sex av de åtta kärnkonventioner men brott mot konventionerna är vanliga.

Ratificerade:

Ej ratificerade:

Senast uppdaterad: 

Augusti 2019 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt