Libanon

Det råder fred i Libanon, vilket borde skapa framtidstro och gynna ekonomisk tillväxt. Samtidigt finns en hög arbetslöshet och stora flyktingläger, inte minst har många flytt från Syrien. Den fackliga rörelsen är splittrad och religiöst uppdelad.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
10 400 km2
Huvudstad
Beirut
Språk
Arabiska är officiellt språk, därutöver talas armeniska med flera språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Libanons ekonomi tog allvarlig skada av det långa inbördeskriget. Infrastrukturen slogs sönder, utländska företag försvann och turismen sopades bort. Om den nuvarande stabiliteten i landet fortsätter väntas dock en uppgång i ekonomin. Genom ett stort internationellt hjälpprogram ska landet byggas upp på nytt. Utländska företag har redan visat ett ökat intresse för att investera i Libanon.

Den fackliga situationen: 

Anställda har laglig rätt att bilda fackliga organisationer och att strejka. Undantagna från de fackliga rättigheterna är dock personer anställda av regeringen. I landet finns drygt 100 fackliga organisationerna, varav General Confederation of Workers (CGTL) är den största. CGTL uppger att man har omkring 200 000 enskilda medlemmar. 

Den religiösa och politiska splittring som präglar Libanon är påtaglig inom den fackliga rörelsen, det är också orsaken till att de fackliga organisationerna spelar en blygsam roll i det libanesiska samhällslivet.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Den stora fackliga organisationen heter General Confederation of Workers (CGTL). Det finns inte någon medlem i Världsfacket ITUC i Libanon.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av landet:

Inte ratificerade av Libanon:

Senast uppdaterad: 

December, 2020, Mats Wingborg. 

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt