Lesotho

Den brittiska kolonin Basutoland blev det självständiga kungadömet Lesotho 1966. Lesotho som är helt omgärdat av Sydafrika är ett av världens fattigaste länder. Den fackliga rörelsen är splittrad och svag. Lesotho Labour Council, LLC är anslutet till Världsfacket, ITUC.

Fakta

Statsskick
Monarki, enhetsstat
Yta
30 355 km²
Huvudstad
Maseru
Språk
Engelska och Sesotho
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Lesothos ekonomi hänger nära ihop med Sydafrikas. Ungefär 2/5 av den manliga befolkningen arbetar i Sydafrika, huvudsakligen i gruvorna, men det är också många kvinnor som arbetar som hembiträden. 3/4 av befolkningen bor på landsbygden, där det finns ett betydande kvinnoöverskott. Bara tio procent av landets yta är odlingsbar. Trots det sysselsätter jordbruket nästan alla som stannar i Lesotho.  De flesta livnär sig på boskapsuppfödning och odling för husbehov. Trots det produceras bara cirka 20 procent av livsmedlen i landet, det mesta importeras från Sydafrika. Lesotho drabbas ofta av torka som medför brist på mat.

Staten är den största arbetsgivaren och statsbudgeten består till 35 procent av löneutbetalningar till statligt anställda. Omkring 35 000 arbetar i textilindustrin. Textiler utgör tillsammans med diamanter huvuddelen av Lesothos export.

Arbetslösheten är hög och många försöker försörja sig inom den informella sektorn som t.ex. gatuförsäljare av smågods.

Landet är hårt drabbat av hiv/aids.

Ett jättelikt vattenprojekt som  när det är fullt utbyggt ska försörja ett stort område i Sydafrika med vatten och dessutom ge elkraft till Lesotho.

Den fackliga situationen: 

Grova kränkningar av de fackliga rättigheterna är vanligt förekommande och fackligt aktiva trakasseras. Arbetsförhållandena i de ekonomiska frizonerna kan jämföras med slavarbete. Det är olagligt för statsanställda att ansluta sig till fackliga organisationer. Långa och krångliga procedurer gör det näst intill omöjligt att genomföra en laglig strejk, men strejker förekommer.

Endast drygt 10 procent av arbetskraften i Lesotho är fackligt organiserad, men anslutningen till facket i textilindustrin har ökat de senaste åren.

Den sydafrikanska fackföreningsrörelsen spelar en stor roll för den fackliga rörelsen i Lesotho. Överlag är dock fackföreningsrörelsen i Lesotho svag och inre splittringar har ofta skapats av politiska krafter utanför fackföreningsrörelsen.

Fackliga organisationer: 

Det finns flera centralorganisationer: Lesotho Labour Council, LLC med 18 706 medlemmar är sedan 2014 anslutet till världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC. 

Störst är dock Lesotho Congress of Democratic Unions, LECODU. Både LECODU och LLC är anslutna till Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Senast uppdaterad: 

Maj 2019 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

 

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt