Kamerun

Kamerun var länge en enpartistat. Utvecklingen mot demokrati har gått långsamt. Landet har en relativt väl utbyggd industri. Kränkningar av de fackliga rättigheterna är vanligt förekommande.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
475 442 km²
Huvudstad
Yaounde
Språk
Franska och engelska är officiella språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Kamerun har många naturtilgångar, där oljan står för 40 procent av exportintäkterna. Timmer, alauminum, jordbruk och gruvdrift är andra näringsgrenar i Kameruns relativt versifierade ekonomi. Trots det är arbetslösheten mycket hög och de flesta jobbar inom den informella sektorn.

Den fackliga situationen: 

I början av 1990-talet bröt fackföreningsrörelsen med regimen och proklamerade sig som en obunden fackföreningsrörelse. Enligt landets arbetsmarknadslagar har anställda rätt att bilda och ansluta sig till fackliga organisationer och rätt att förhandla om kollektivavtal. Myndigheterna har trots detta vägrat registrera de offentligt anställdas fackförbund. Kränkningar av fackliga rättigheter är vanligt förekommande. Både världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC  och Organization of African Trade Union Unity, OATUU har upprepade gånger protesterat mot regeringens inblandning i fackliga angelägenheter. Protester mot kinesiska företag i landet har ofta lett till strejker.

Fackliga organisationer: 

Confédération Syndicale des Travailleurs du Cameroun (CSTC). CSTC som har 150 000 medlemmar förlamades länge av en intern maktkamp som till stor del provocerats fram av regeringen som aktivt stött den ena sidan i konflikten. 2011 splittrades organisationen och Confédération des Syndicale Autonomes du Cameroun, CSAC , som nu har 75 000 medlemmar, bildades. Utöver dessa två finns ytterligare  två centralorganisationer, Unions des Syndicats Libres du Cameroon, USCL med 50 000 medlemmar och Centrale Syndicale du Secteur Public du Cameroun med 60 000 medlemmar.

Dessa fyra är alla anslutna till ITUC. 

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Kamerun har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men brott mot konventionerna är vanligt förekommande.

Senast uppdaterad: 

Maj 2019 av Kjell Kampe

För mer information kontakta info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt