Kambodja

Kambodja är ett av östra Asiens fattigaste länder. Textilindustrin har emellertid vuxit snabbt och bidragit till ekonomisk tillväxt. Fackföreningsrörelsen är splittrad, men det finns bland annat ett starkt förbund för klädarbetare.

Fakta

Statsskick
Konstitutionell monarki, flerpartival
Yta
181 000 km2.
Huvudstad
Phnom Penh
Språk
95 procent talar khmer.
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Jordbruket står för nära hälften av BNP. En utbredd korruption har hämmat den industriella utvecklingen. Under senare år har emellertid textilindustrin vuxit snabbt. Främst är det textilföretag från Kina, Taiwan, Hong Kong, Malaysia och Singapore som investerat i landet, men även H&M har en omfattande produktion i landet. För närvarande finns omkring 800 000 anställda i landets klädfabriker, de flesta ligger i området kring huvudstaden Phnom Penh.

Under de senaste åren har protesterna ökat mot de låga minimilönerna inom klädbranschen. Under hösten 2015 ledde protesterna till att minimlönerna höjdes. Protesterna fortsatte dock och ledde till nya höjningar 2018 och 2020. Idag motsvarar minimilönen för textil- och klädarbetare cirka 1630 kronor i månaden

Den fackliga situationen: 

Kambodjas fackföreningsrörelse slogs sönder av krig och Pol Pots folkmord. Nu växer de fackliga organisationerna igen, främst beroende på en expanderande textilindustri. Samtidigt är repressionen mot fackligt arbetet omfattande med återkommande kränkningar av rätten att organisera sig och trakasserier av fackliga företrädare. 

Kambodjas fackföreningsrörelse är starkt splittrad och uppdelad efter politik och personliga särintressen. I landets finns flera fackliga centralorganisationer, men också ett antal fackförbund som inte tillhör någon centralorganisation. De tre mest betydelsefulla fackliga centralorganisationerna är: Cambodia Confederation of Trade Unions (CCTU) med 10 000 medlemmar. Cambodia Confederation of Unions (CCU) med 95 000 medlemmar och Cambodia Labor Confederation (CLC) med 60 000 medlemmar. Därutöver finns bland annat ett självständigt fackförbund för textilarbetare, Oberoende kambodjanska fackförbundet för textilarbetare, som spelar en betydande roll för att förbättra villkoren på klädindustrierna.

Under 2020 blev 724 klädarbetare avskedade vid företaget Youli Internationals fabrik i den ekonomiska frizonen Shandong Sunshell. En orsak till avskedandena var att företaget ville slå sönder den lokala fackliga organisationen. Efter stora fackliga protester, där också det globala facket IndustriALL deltog tvingades företaget att återanställa de avskedade arbetarna. Repressionen mot fackliga organisationer har samtidigt fortsatt. I början av hösten demonstrerade tusentals arbetare i huvudstaden Phnom Penh med anledning av att arbetare vid klädföretaget Y&W-Garment inte hade fått ut sin lön.

En rapport från Fair Action visar att allt fler klädarbetare i Kambodja har tillfälliga anställningar. Inte sällan är arbetarna anställda så korta som en månad i taget. Det gör det enkelt för arbetsgivare att bli av med fackligt aktiva arbetare eller arbetare som inte vill jobba övertid. En konsekvens är att många anställda blir rädda för att organisera sig fackligt.

Fackliga organisationer: 

Fackliga organisationer: Tre av de fackliga centralorganisationerna tillhör Världsfacket ITUC. Det är Cambodia Confederation of Trade Unions (CCTU), Cambodia Confederation of Unions (CCU) och Cambodia Labor Confederation (CLC).

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Kambodja har ratificerat alla ILO:s kärnkonventioner, men det är vanligt med kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet.

I ILO:s databas Normlexhittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Kambodja:

Senast uppdaterad: 

December, 2020, Mats Wingborg. 

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org.  För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt