Jordanien

Jordanien är en västorienterad monarki och en central medlem i Arabförbundet. Landet har ett parlament med två kamrar, men kungen har en långtgående makt och kan lägga in veto mot beslut. I Jordanien finns många palestinska flyktingar. Under senare år har ytterligare flyktingar kommit från Syrien. Fackföreningsrörelsen är svag.

Fakta

Statsskick
Kungadöme
Yta
88 802 km2
Huvudstad
Amman
Språk
Arabiska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Jordaniens ekonomi hör till de minsta i Mellanöstern. Det råder brist på naturtillgångar inklusive vatten, vilket gjort Jordanien beroende av ekonomiskt stöd utifrån. Andra utmaningar är utbredd fattigdom, hög arbetslöshet och statsskuld. Kung Abdallah har gått i bräschen för en rad ekonomiska reformer, bland annat har flera statliga företag privatiserats. Jordanien är beroende av att importera energi, främst naturgas. Jordbruket är landets viktigaste näring, viktiga produkter är citrusfrukter och tomater. I landet finns också textil- och klädindustrier samt en växande turismnäring. Arbetsmarknaden är segregerad och den informella sektorn är stor. Det senaste åren stora flyktinginvandringen från Syrien har inneburit en stor ekonomisk utmaning. Under de senaste decennierna har arbetslösheten bland män aldrig understigit 10 procent och arbetslösheten bland kvinnor är konstant dubbelt så hög. 

Den fackliga situationen: 

I Jordanien är det vanligt att de fackliga rättigheterna kränks och att migrantarbetare utsätts för diskriminering. Särskilt förekommande är det med undermåliga arbetsvillkor i landets ekonomiska frizoner. Där är trakasserier, långa arbetsdagar, övertid utan betalning och repression mot fackligt arbete snarare regel än undantag. Många av de anställda i frizonerna är dessutom migrantarbetare som utsätts för etnisk diskriminering. I Jordanien finns också en stor grupp migrantarbetare som arbetar inom hushållssektorn. I huvudsak handlar det om kvinnor från Sydostasien. Enligt en rapport från världsfacket ITUC är det vanligt att dessa kvinnor utsätts för sexuella övergrepp

Den Generella Federationen av Jordaniens fackföreningar (GFJTU) bildades 1954 och är fortfarande landets enda fackliga rörelse. GFJTU har 120 000 enskilda medlemmar och 17 anslutna förbund. GFJTU är medlem i Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS). 

Tillsammans med fackliga organisationer från Algerier, Bahrain, Egypten, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, Palestina, Tunisien och Jemen har GFJTU bildadet ett nätverk för fackliga organisationer i arabiska länder.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Generella Federationen av Jordaniens fackföreningar (GFJTU). 

GFJTU tillhör världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Jordanien har ratificerat de flesta av ILO:s kärnkonventioner, men det är vanligt att mänskliga rättigheter kränks i arbetslivet.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Jordanien:

Inte ratificerade av Jordanien:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt