Jamaica

Jamaica tillhör det brittiska samväldet och befolkningen domineras av slavättlingar. Landets ekonomi har byggts upp kring jordbruket, främst sockerodlingar, men turismen har på senare decennier blivit en allt viktigare inkomstkälla tillsammans med pengar som jamaicaner i utlandet skickar hem. Efter en djup ekonomisk kris 2013 har omfattande reformer vänt den utvecklingen och arbetslösheten har halverats men den informella sektorn är fortsatt utbredd. Cirka en femtedel av arbetskraften är organiserad i fackföreningar.

Fakta

Statsskick
Parlamentarisk monarki
Yta
10 991 km2
Huvudstad
Kingston
Språk
Engelska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Jamaicas ekonomi bygger i princip på fyra näringar – gruvindustri, turism, tillverkningsindustri och jordbruk. Exporten domineras av gruvindustrin där bauxit och aluminium står för runt 60 procent av värdet. Turismen sysselsätter cirka en fjärdedel av alla sysselsatta men cirka hälften av den arbetsföra befolkningen beräknas arbeta i den informella sektorn. Landet är varit djupt skuldsatt och beroende av internationellt stöd från IMF. 

Den fackliga situationen: 

Arbetsmarknadslagarna föreskriver föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. För kollektiva förhandlingar krävs att fackföreningen företräder minst 40 procent av de anställda eller får minst 50 procent av rösterna från samtliga anställda. Det är vanligt att företagen i frizonerna hotar anställda och skapar egna ”löntagarråd” som inte får ägna sig åt kollektiva förhandlingar. Följden är att det ännu inte finns en enda fackförening i någon frizon.

Fackliga organisationer: 

Jamaicansk politik domineras sedan 1940-talet av två stora partier: Jamaicas arbetarparti (Jamaica Labour Party, JLP), som trots sitt namn är ett högerparti, och socialdemokratiska Folkets nationella parti (People’s National Party, PNP). JLP bildades som en politisk gren av fackföreningsrörelsen Bustamante Industrial Trade Union (BITU) och banden mellan de båda är fortfarande starka. PNP har ett nära samarbete med fackföreningsrörelsen National Workers’ Union (NWU). Cirka 20 procent av löntagarna är organiserade och tillsammans ingår de två största förbunden BITU och NWU i centralorganisationen Jamaica Confederation of Trade Unions (JCTU). 

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.
I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av landet:

ILO 29 – Förbud mot tvångs- och straffarbete
ILO 87 – Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
ILO 98 – Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
ILO 100 – Lika lön för lika arbete, oavsett kön
ILO 105 – Avskaffande av tvångsarbete
ILO 111 – Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
ILO 138 – Minimiålder för arbete
ILO 182 – Mot de värsta formerna av barnarbete

Senast uppdaterad: 

December 2020, Johan Schmidt
Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt