Jamaica

Fakta

Statsskick
Parlamentarisk monarki
Yta
10 991 km2
Huvudstad
Kingston
Språk
Engelska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Jamaicas ekonomi bygger i princip på fyra näringar – gruvindustri, turism, tillverkningsindustri och jordbruk. Exporten domineras av gruvindustrin där bauxit och aluminium står för runt 60 procent av värdet. Turismen sysselsätter cirka en fjärdedel av alla sysselsatta och den nuvarande regeringen har utlovat nya investeringar i turistindustrin och förbättrad infrastruktur.

Den fackliga situationen: 

Arbetsmarknadslagarna föreskriver föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. För kollektiva förhandlingar krävs att fackföreningen företräder minst 40 procent av de anställda eller får minst 50 procent av rösterna från samtliga anställda. Det är vanligt att företagen i frizonerna hotar anställda och skapar egna ”löntagarråd” som inte får ägna sig åt kollektiva förhandlingar. Följden är att det ännu inte finns en enda fackförening i någon frizon.

Fackliga organisationer: 

Jamaicansk politik domineras sedan 1940-talet av två stora partier: Jamaicas arbetarparti (Jamaica Labour Party, JLP), som trots sitt namn är ett högerparti, och socialdemokratiska Folkets nationella parti (People’s National Party, PNP). JLP bildades som en politisk gren av fackföreningsrörelsen Bustamante Industrial Trade Union (BITU) och banden mellan de båda är fortfarande starka. PNP har ett nära samarbete med fackföreningsrörelsen National Workers’ Union (NWU).

Cirka 20 procent av löntagarna är organiserade och tillsammans ingår de två största förbunden BITU och NWU i centralorganisationen Jamaica Confederation of Trade Unions (JCTU) som är medlem i världsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: 

Januari 2019, Johan Schmidt
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt