Informationsprojekt

Genom Union to Union kan fackliga organisationer och andra som jobbar med frågor kring livs- och arbetsvillkor i länder med utbredd fattigdom söka bidrag för informationsinsatser i Sverige. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor.

Vill du informera om hur arbetsvillkor och facklig organisering ser ut i låg-och medelinkomstländer? Här hittar du ansökningsblanketter för informationsprojekt.

Projekten rapporteras i en halvårsrapport samt senast 28 februari året efter att det genomförts. Här hittar du rapporteringsmallar.

Union to Unions informationsbidrag

Vi vet att många som är medlemmar i facket blir stolta när de får höra att deras fackförbund också stödjer utsatta kollegor i andra länder. Kanske kan det också bidra till att få fler att gå med i facket?

Genom Union to Union kan fackliga organisationer och andra som på olika sätt jobbar med frågor som rör livs- och arbetsvillkor i länder med utbredd fattigdom söka bidrag för informationsinsatser i Sverige. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor. Bidraget ska göra det lättare att faktiskt komma till skott och börja kommunicera sitt engagemang, men ger även möjlighet att oberoende granska det svenska biståndet och andra politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling.

Du kan läsa om nuvarande informationsprojekt här. Nedan kan du inspireras av tre exempel på vad fackförbund och tidningar använt bidraget till och vad det fått för resultat:

Seko har tagit fram informationsmaterial med hjälp av Union to Unions informationsbidrag.

Kunskapen gör medlemmarna stolta 

Service- och kommunikationsfacket, Seko, har med hjälp av Union to Unions informationsbidrag tagit fram ett brett informationsmaterial om Sekos utvecklingsprojekt. Materialet består bland annat av en broschyr, ett utställningsmaterial, en video, presentationer och artiklar och används på konferenser och fackliga möten såväl som på hemsida och i fackföreningstidningar.  

- När vi informerat om Sekos utvecklingsprojekt bland våra medlemmar märker vi att de tycker det är viktigt, är stolta över vår projektverksamhet och efterfrågar mer information, säger Jens Saverstam, gruppchef Sekos internationella enhet. 

Lärarförbundets regionala avdelningar har egna informationsprojekt.

Glokalt engagemang lockar medlemmar

Flera av lärarförbundets regionala avdelningar har egna informationsprojekt, däribland Lärarförbundet Falkenberg och Lärarförbundet Sundsvall. I Falkenberg använder de bidraget för att internationellt ansvariga på klubbar på avdelningen ska kunna träffas, inspireras av varandra och fortbilda sig i internationella frågor. Det leder i sin tur till ökad aktivitet med internationell utblick på lokal nivå.

- Det som motiverar mig är solidaritet med andra lärare i världen och barns rätt till utbildning överallt. Om vi har möjlighet att bidra på något sätt till att världen kan bli bättre – hur kan jag då låta bli?, säger Karin lagerblad, SO-lärare och ledamot i Lärarförbundet Falkenbergs styrelse som är med och driver informationsprojektet.

I Sundsvall anordnar de Internationella cafékvällar med filmvisningar och inbjudna föreläsare för förbundets medlemmar i regionen.

- Det sprider intresse och engagemang men det lockar även medlemmar. Vissa lärare som kommit på cafékvällarna har till och med bytt till vårt förbund för att de vill bidra till det internationella arbetet och ta del av våra cafékvällar, berättar Lena Lindbäck ,SFI-lärare och internationellt ansvarig på Lärarförbundet, Sundsvall.

 David Lundmark

Intresse för globala perspektiv bland de fackliga läsarna

Industriarbetarnas tidning, Dagens Arbete, sökte informationsbidrag från Union to Union 2016 för att göra en reportageresa till Indien. Det resulterade i ett bildintensivt och inspirerande reportage om några kvinnor som jobbar på soptippen Piranha och organiserar sig för sina rättigheter genom fackförbundet SEWA vilka samlar kvinnor inom informell ekonomi. Bidraget till fackförbundspressen kan även användas för granskande journalistik.

- Vår läsarundersökning visar att det finns intresse för internationella frågor bland våra läsare. De vill förstå hur det globala hänger ihop med arbetet här hemma. Problemet som liten tidning är att man inte råd att göra så mycket utrikesreportage och att söka medel för oberoende journalistik kan vara problematiskt. Men i detta fall är det inte ett problem då vi är transparenta med finansieringen och Union to Union arbetar ju för samma sak som vi, nämligen att lyfta fackliga rättigheter, granska, avslöja och sprida kunskap om det som är bra och dåligt i världen. Det var en Win-win!, säger Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete.

Union to Unions stöd till större kampanjer och nätverk

Fairtrades program: Det börjar med Fairtrade

Programmet syftar till att förstärka konsumenters medvetenhet och agerande vad det gäller rättvis handeln och den skillnad våra val i Sverige spelar för hållbart utveckling i låg- och medelinkomstländer. Programmet drivs av Föreningen för Fairtrade Sverige.

Schyst resande
Nätverket Schyst resande arbetar för att synliggöra och diskutera de sociala och ekonomiska effekterna av resandet i världen. Genom att påverka företag och konsumenter vill nätverket förändra resenäringen till att bli en kraft för utveckling i världen, med respekt för mänskliga rättigheter.