Informationsprojekt

Genom Union to Union kan fackliga organisationer och andra som jobbar med frågor kring arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom söka bidrag för informationsinsatser i Sverige. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor.

Vill du ansöka om projektbidrag? Här hittar du ansökningsblanketter för informationsprojekt!

Projekten rapporteras senast 28 februari året efter att de genomförts. Här hittar du rapporteringsmallar.

Aktiviteterna som genomförs inom ramen för informationsbidraget ska rikta sig till målgrupper i Sverige. Union to Union stödjer projekt som bidrar till ett ökat engagemang för globala livs- och arbetsvillkor och en större kännedom om facket som en aktör för utveckling och demokrati.  Bidraget kan användas för att informera, kommunicera, granska eller bedriva påverkansarbete för en rättvis och hållbar global utveckling.

Fackliga organisationer och andra som jobbar för att lyfta frågor kring livs- och arbetsvillkor i länder med utbredd fattigdom kan söka bidrag för aktiviteter i Sverige. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor.

Här hittar du Union to Unions riktlinjer för informationsprojekten.

Här kan du läsa mer om varför Sida stödjer informationsarbete i Sverige.

Här hittar du regeringens strategi för informations- och kommunikationsverksamhet.

Vill du veta mer? Kontakta Beatrice Jansson via e-post.

En sammanställning av nuvarande informationsprojekt hittar du här.

Behöver du tips och inspiration? Läs mer om några utvalda exempel!