2021-06-15

Hallå där Pablo Mendoza, kursdeltagare på Genèveskolan…

… vad är det mest spännande som har hänt under utbildningen?

– Jag är med i en kommitté, där länder som blivit anklagade för att de inte har följt ILO:s konventioner, får försvara sig inför öppen ridå. Alla länder som är med i ILO måste följa konventionerna, oavsett om man har ratificerat dem eller inte. Ett av länderna, det här i Europa, anklagades för att ha brutit mot konventionen om rätten att vara med i ett fackförbund, bland annat genom att fängsla fackliga ledare.

– Att lyssna på när landets representant försvarade sig mot anklagelserna från fackföreningsledare var både spännande och intressant. Och även om många länder kritiserade landet var det otäckt att höra att det finns andra mäktiga länder som stödjer massgripanden.

Hur kommer det sig att du är fackligt engagerad?

Det som driver mig är eleverna. Jag har jobbat som lärare i tio år och älskar det, att få vara med barnen är magiskt. Men villkoren för lärare försämras år efter år. Det är mer att göra och mindre tid för det som faktiskt är vårt uppdrag, det vill säga att lära barnen saker, själva undervisningen.

– Jag kände att jag behövde göra något och inte bara knyta näven i fickan. Goda villkor för lärare, gör det bra för eleverna. Som lärare får man dåligt samvete över att man inte räcker till, och känslan av att inte räcka till är fruktansvärd. Därför kämpar jag för ramarna, för lärarnas villkor, för att barnen ska få det bra.

Vad är det viktigaste du har lärt dig genom Genèveskolan?

Wow, jag trodde verkligen inte att jag skulle lära mig så mycket som jag har gjort! Som att vissa människor är otroligt cyniska och kan försvara helt oförsvarliga saker för att kunna behålla sin makt jätteläskigt! 

– Jag har även lärt mig hur länder som begår fruktansvärda brott blir försvarade av andra länder, bara för att de också ska kunna begå fruktansvärda brott. Att det finns människor som kan begå brott och komma undan med det på riktigt hög nivå är väldigt skrämmande.

Fotnot: Den fackliga utbildningen Genèveskolan grundades 1931 och är ett gemensamt, nordiskt initiativ för att främja fackföreningsverksamheten nationellt och globalt och öka kunskapen om internationellt samarbete. Deltagarna är med på arbetskonferensen ILC, International Labor Organisation Conference, i Genève och i år är Pablo Mendoza, ordförande i Lärarförbundet Huddinge, med digitalt.

Text: Maja Lundquist