Haiti

Haitis befolkning är ättlingar till afrikanska slavar som fördes till ön för att arbeta på stora jordbruksplantage. Politiskt vanstyre har gjort landet till det fattigaste på västra halvklotet och upprepade naturkatastrofer förvärrar möjligheterna till att bygga upp landet. Den informella sektorn dominerar ekonomin och fackföreningsrörelsen är svag.

 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
27 750 km2
Huvudstad
Port-au-Prince
Språk
Kreolska, franska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Haiti är västra halvklotets fattigaste land. Fyra av fem invånare lever i fattigdom och omkring 85 procent av haitierna saknar arbete eller är bara tillfälligt sysselsatta. Ekonomin har i många år varit på tillbakagång och gör landet beroende av internationellt bistånd. Hundratusentals säsongsarbetar i grannlandet Dominikanska Republiken och pengar från utlandsboende haitier utgör närmare en femtedel av landets ekonomi och är den största inkomstkällan efter det internationella biståndet.

 

Den fackliga situationen: 

Författningen erkänner föreningsfrihet och strejkrätt inom alla områden. Det krävs tio medlemmar för att bilda en fackförening. Arbetsmarknadslagstiftningen innehåller en föreskrift om skiljedom för att göra slut på en strejk, även om bara den ena parten begär det. Det finns hittills ingen lagstiftning som skyddar offentliganställdas organisationsrätt, trots att de har rätten enligt författningen.

Fackliga organisationer: 

Som en följd av det rådande politiska kaoset, våldet och den rekordhöga arbetslösheten förekommer praktiskt taget inga kollektiva förhandlingar. Centralorganisationerna Confédération des Travailleurs Haïtiens (CTH), Confédération des Traveáillers des Secteurs Public & Privé (CTSP) och Coordination Syndicale Haitienne (CTH) är samtliga med i världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

Ratificerade kärnkonventioner:

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.
I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av landet:

ILO 29 – Förbud mot tvångs- och straffarbete
ILO 87 – Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
ILO 98 – Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
ILO 100 – Lika lön för lika arbete, oavsett kön
ILO 105 – Avskaffande av tvångsarbete
ILO 111 – Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
ILO 138 – Minimiålder för arbete
ILO 182 – Mot de värsta formerna av barnarbete

Senast uppdaterad: 

December 2020, Johan Schmidt

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

 

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt