Guinea

Med mer än en tredjedel av världens bauxit och med bördiga jordar har Guinea potential att bli ett välmående land. Idag är det dock ett av jordens fattigaste. Landet drabbades hårt av Ebolaepidemin 2014-15. Grundläggande fackliga fri- och rättigheter garanteras i lag men efterlevs dåligt.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
245 857 km²
Huvudstad
Conakry
Språk
Franska officiellt språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Guinea är rikt på bördig mark och mineraler, främst bauxit och järnmalm, men även guld och diamanter. Landet har också enorm potential för att produera el från vattenkraft. Trots detta är landet extremt fattigt. Världsbanken har beviljat Guinea avskrivning av en del av landets skulder. Ebolaepidemin drabbade landet hårt och mer än 2 500 människor avled. Det medförde också att en lovande ekonomisk utveckling fick ett starkt avbräck. År 2020 har tre kritiserade val hållits; en folkomröstning om en ny konstitution, parlaments- och presidentval. Den politiska oron i kombination med coronapandemin har påverkat ekonomin och arbetsmarknaden negativt.

Det är bara en liten andel av befolkningen som har en formell anställning, de flesta är småbrukare eller arbetar inom den informella sektorn, utan att vara anställda och helt utan anställningstrygghet.

Den fackliga situationen: 

Efter självständigheten kom fackföreningsrörelsen att knytas till regeringen. Facket har traditionellt haft en mycket stark ställning i landet.  Arbetsmarknadslagen garanterar också rätten att strejka, dock inte inom alla områden. En stor svårighet i förhandlingsarbetet är bristen på fungerande arbetsgivarorganisationer inom den privata sektorn. Under 2020 har IUF - det globala facket för mat, jordbruk och hotell - nått vissa framgångar för hushållsanställda och vunnit en principiellt viktig strid om rätten att organisera de anställda på Sheraton Grand, det största hotellet i landet.

Efter att facken agerat kraftfullt och också fått stöd från den internationella fackliga rörelsen har Guinea ratificerat ILO-konventionerna som gäller säkerhet och arbetsmiljö inom bygg- och gruvbranschen (konvention 167 respektive 176) samt konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter.

Strejker förekommer. År 2020 har lärare och vårdanställda strejkat.

Fackliga organisationer: 

I början av 1990-talet växte den interna kritiken mot ledarskiktet inom den enda tillåtna centralorganisationen CNTG som anklagades för korruption. En rad nya fackföreningar bildades och fackföreningsrörelsen är nu starkt splittrad. Tre centralorganisationer är anslutna till International Trade Union Confederation - ITUC:
- Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée, CNTG (Facebook på franska) med 100 500 medlemmar, främst inom den offentliga sektorn
- Union Syndicale des Travailleurs de Guinée, USTG med 41 000 medlemmar, främst inom den privata sektorn
- Organisation Nationale des Syndicats Libres de Guinée, ONSLG med 23 750 medlemmar.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Guinea har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner, men efterlevnaden brister, framför allt mot konvention 138 om minimiålder för arbete och 182 mot de värsta formerna av barnarbete.

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt