Guatemala

Guatemala har ända sedan den spanska erövringen styrts av landets etniska minoritet: ladinos, spanskättlingarna. Majoriteten består ursprungsfolket maya med ett 20-tal olika folk och språk. Motsättningarna mellan olika folkgrupper och sociala klyftor i kombination med utbredd korruption har skapat politisk instabilitet och stor migration. Fackligt aktiva utsätts för systematiskt våld och förföljelse.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
109 000 km2
Huvudstad
Guatemala City
Språk
Spanska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Exportgrödor som kaffe, socker och bananer har varit ryggraden i ekonomin och jordbruket sysselsätter hälften av arbetskraften. Men de största näringsgrenarna är tjänster och handel där turismen upplevt en boom sedan inbördeskriget upphörde och drar nu in lika stora inkomster som den viktigaste exportgrödan, kaffe.  Cirka 70 procent av den arbetsföra befolkningen beräknas tillhöra den informella sektorn.

Den fackliga situationen: 

Fackföreningsrörelsen är svag i Guatemala men har de senaste åren lyckats bli mer aktiv. Detta har dock lett till ökat våld mot fackligt aktiva och antalet mord på fackliga ledare har ökat. Mellan 2014 och 2018 mördades 90 fackligt aktiva, enligt världsfacket ITUCs, statistik.
Arbetsmarknadslagstiftningen ger löntagarna, inklusive offentliganställda, rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar som kan förhandla om kollektivavtal om de representerar över 25 procent av de anställda i företaget. Rätten att bilda fackföreningar är garanterad i lag för alla utom militärer och poliser. Arbetarna på bananplantager och inom sammansättningsindustrierna har de svåraste arbetsförhållandena.

Fackliga organisationer: 

Guatemalas fackföreningar, liksom de flesta folkliga organisationer, har länge utsatts för en systematisk förföljelse och andelen fackligt anslutna ligger kring två procent. De vanligaste brotten är massavskedanden, vägran att förhandla, mord av fackliga ledare, misshandel och utpressning. Två centralorganisationer är anslutna till världsfacket ITUC: Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) och Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA).

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av landet:

ILO 29 – Förbud mot tvångs- och straffarbete
ILO 87 – Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
ILO 98 – Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
ILO 100 – Lika lön för lika arbete, oavsett kön
ILO 105 – Avskaffande av tvångsarbete
ILO 111 – Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
ILO 138 – Minimiålder för arbete
ILO 182 – Mot de värsta formerna av barnarbete

Senast uppdaterad: 

December 2020, Johan Schmidt
Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt