2020-01-15

Offentliganställd och utan lön i ett av världens fattigaste länder. Är social dialog eller strejk rätt väg för den fackliga kampen i Tchad?

Tchad är ett av världens fattigaste länder. De senaste åren har förutsättningarna för fackförbunden i Tchad försämrats. Fackliga företrädare har fängslats och det är förbjudet att strejka. Trots det har omfattande strejker pågått under senare år då offentliganställda fått periodvis se sina löner frysta i flera månader. Behovet av social dialog för att få till förändring är stor men hur jobbar fackligt aktiva under sådana förhållanden? Hur arbetar de för att stärka fackets inflytande i landet? Hur kan facket bidra till förändring i landet? Hur attraherar fackförbunden kvinnor och unga till facket? 

Kom på lunchseminarium och lyssna när Demba Karyom och Nathan Bangah Yengding från den fackliga federationen för offentliganställda i Tchad, FSPT, är på besök i Sverige för att berätta och dela med sig hur förutsättningarna ser ut för fackligt aktiva i Tchad och hur arbetsvillkoren ser ut i landet. De kommer även, tillsammans med Magnus Runsten från Fackförbundet ST, prata om ett utvecklingsprojekt som de har tillsammans, med stöd av Union to Union, som syftar till att stärka fackförbundens kapacitet. 

I panelen:

  • Demba Karyom, internationell sekreterare hos den fackliga federationen för offentliganställda i Tchad, FSPT
  • Nathan Bangah Yengding, generalsekretare för den fackliga federationen för offentliganställda i Tchad, FSPT
  • Lana Willebrand, verksamhetsutvecklare, Union to Union

Samtalet kommer att ledas av Magnus Runsten, internationell handläggare, Fackförbundet ST.

Tid: 11.30-13:00
(Vegetariska wraps serveras från och med kl. 11.30. Seminariet börjar kl. 12.00)
Plats: Sandlersalen, ABF-huset. Sveavägen 41, Stockholm.
Anmälan: Anmäl dig till seminariet senast 13 januari. För att undvika onödigt matsvinn så ber vi dig höra av dig till event@uniontounion.org snarast möjligt om du får förhinder och inte kan delta.

Anmäl dig till lunchseminariet här: