Filippinerna

Filippinerna är med sina drygt 100 miljoner invånare ett av Sydostasiens folkrikaste länder. Sedan diktatorn Marcos lämnade landet 1986 har det politiska systemet präglats av en bräcklig demokrati. Filippinerna har inte varit lika ekonomiskt framgångsrikt som regionens "tigerstater", men tillväxten har ökat under senare år. Arbetslivet karakteriseras av en stor informell sektor. Landet har en lång facklig tradition och men den fackliga rörelsen är splittrad och ofta partipolitiserad. 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
300 000 km2
Huvudstad
Manila
Språk
Tagalog och engelska är officiella språk, därutöver talas flera minoritetsspråk
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Av en befolkning på drygt 70 miljoner ingår knappt 45 miljoner i arbetskraften. Det innebär att sysselsättningsgraden är hög. Näringsstrukturen är präglad av många serviceyrken, småföretag och en utbredd informell ekonomi. Var fjärde arbetstagare jobbar inom jordbruket. Industrin spelar en blygsam roll i relation till landets storlek.

En stor del av befolkningen är engelskspråkig, det är en av orsaken till att personer från Filippinerna är attraktiva som migrantarbetare. Flera miljoner kvinnor från landet jobbar utomlands med hushållsarbete eller inom sjukvården. Regeringen har till och med kallat kvinnorna ”landets viktigaste exportvara”. Även många filippinska män är migrantarbetare. En fjärdedel av alla sjömän i världen kommer från Filippinerna. Migrationen inneburit en åderlåtning på viktig kunskap. 85 procent av Filippinernas utexaminerade sjuksköterskor arbetar utomlands. Stora mottagarländer av migrantarbetare från Filippinerna är bland annat Saudiarabien och USA.

Filippinerna exporterar elektronik, kläder, koppar och jordbruksvaror framför allt till Japan, USA och Kina. Viktiga importvaror är avancerad teknologi och mineraler.

Pandemin orsakad av covid-19 har slagit hårdare mot Filippinerna än något annat land i Sydostasien. Många sjukhus har varit överbelagda och omkring 10 000 anställda har förlorat sina jobb. Landets ekonomiska tillväxt har dock bara påverkats marginellt trots stora utbrott av covid-19.

Den fackliga situationen: 

Den fackliga rörelsen är extremt splittrad. En förklaring är att den filippinska arbetsrätten försvårar facklig organisering. För att få rätt att förhandla måste en fackklubb ha stöd av en majoritet av de anställda på arbetsplatsen. Var femte år organiseras nya lokala fackliga val. Konkurrerande organisationer försöker övervintra på arbetsplatserna och hoppas att vinna nästa val. Ytterligare ett skäl till splittringen är att vissa av organisationerna är starkt partipolitiserade, den politiska splittringen har därför i sin tur bidragit till en facklig splittring.

I Filippinerna idag finns tio fackliga centralorganisationer, över 100 fackförbund och över 10 000 registrerade lokala fackföreningar. Den fackliga centralorganisation som uppger flest medlemmar är högerinriktade Trade Union Congress of the Philippines (TUCP). Organisationen bildades 1975 och tilläts verka fritt under Marcos-diktaturen. TUCP och den mindre centralorganisationen Federation of Free Workers (FFW) tillhör IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen).

1980 bildades en ny facklig centralorganisation, KMU-Kilusang Mayo Uno, i protest mot att andra fackliga organisationer inte vågade ta strid mot diktatorn Marcos antifackliga lagstiftning. KMU blev den näst största centralorganisationen men den splittrades 1992. De som bröt sig ut kritiserade det starka sambandet mellan det maoistiska kommunistpartiet CCP och KMU. Ganska snart kom dock även utbrytarna att gå skilda vägar. En gruppering företräder en mer revolutionär linje, en annan gruppering står för en mer reformistisk linje. Ur utbrytargruppen ur KMU har därför två nya centralorganisationer bildats, det revolutionära National Confederation of Labor (NLC) och det reformistiska BMP.

Det har gjorts många försök att ena den splittrade fackföreningsrörelsen. Nyligen bildades den fackliga centralorganisationen Sentro. Där har flera av de progressiva fackliga organisationerna från privat, offentlig och informell sektor samlats. Grundstommen utgörs av Alliance of Progressive Labor (APL), men i Sentro ingår också många andra fackliga organisationer. Sentro skiljer sig från de flesta andra fackliga centralorganisationer genom att man strävar efter att alla anställda på en arbetsplats ska tillhöra samma fackklubb. Ett annat nytt initiativ är Nagkaisa, ett bredare fackligt nätverk. Syftet är att organisera gemensamma aktioner och demonstrationer. En huvudfråga är kampen för säkra och trygga anställningar. Den filippinska arbetskraften består av omkring 45 miljoner personer. Av dessa är mellan 30 och 40 procent sysselsatta i jordbruket. De fackliga organisationerna har sin bas bland personer med anställningar inom industrin och servicenäringarna. Totalt är organisationsgraden omkring fem procent.

En orsak till att fackliga organisationer har svårt att växa är den ständigt pågående repressionen. I Filippinerna finns en lång historia av att staten och arbetsgivare försöker slå ner fackligt arbete. Graden av repression har varierat under olika tidsperioder. För tillfället finns flera negativa tecken som tyder på ett ökat förtryck mot fackligt arbete. Under hösten 2019 attackerades fackliga möten för bland annat busscahufförer av polis. Flera fackligt aktiva har också gripits. Sharan Burrow, generalsekrterare för den globala fackliga rörelsen ITUC, har i skarpa ordalag fördömt den antifackliga politiken i Filippinerna.

Under sommaren 2020 antog parlamentet en ny anti-terrorist lag som ger polisen befogenheter att gripa alla som misstänks för terrorism. Flera fackliga ledare är oroliga för att den nya lagen ska missbrukas och även användas för att gripa och skrämma den fackliga och politiska oppositionen.

Fackliga organisationer: 

Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) som tillsammans med Federation of Free Workers (FFW) tillhör världsfacket ITUC. Därutöver finns KMU-Kilusang Mayo Uno, National Confederation of Labor (NCL), Lakas Mangagawa Labour Center (LMLC), Alliance of Progressive Labor (APL). Se även Praplyorganisationen Sentro. Utöver detta finns ett antal ytterligare fackliga organisationer.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Filippinerna har ratificerat konventionerna, men det är vanligt med repression riktad mot de fackliga organisationerna.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Filippinerna:

Senast uppdaterad: 

December, 2020, Mats Wingborg. 

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt