Foto: Union to Union

Facklig organisering en kamp för fabriksarbetare i Bangladesh

Det har varit en lång resa för fackklubbarna på två fabriker i Bangladesh. Medlemmar har blivit hotade om uppsägning och utmanas av gula fackföreningar. Men detta har inte stoppat dem! Deras kamp har istället lett till lika lön för lika arbete och möjligheten till kollektivavtalsförhandlingar! Läs vårt reportage om hur fackklubbarna kämpar för schysta arbetsvillkor, jämställdhet och fackliga rättigheter.

Att bilda en fackklubb på en Nestléfabrik i Bangladesh var inte enkelt. Efter att ha fått klubben registrerad hos myndigheterna, trots motstånd från företagsledningen som försökte påverka processen, så blev medlemmar i klubben uppringda av ledningen på fabriken och hotades med uppsägning. Men medlemmarna i fackklubben gav sig inte, berättar en stolt Md. Abdul Mannan, ordförande för klubben. Istället gick 233 personer samman och bildade klubben. Idag har klubben 262 medlemmar av totalt 540 arbetstagare på fabriken, varav majoriteten av medlemmarna är kvinnor och unga.

En av dessa medlemmar är Hasina Akter Mita. Hon har jobbat i fabriken i 19 år. Men det var inte förrän hon deltog i en av IUF Asia Food and Beverage Workers Project:s utbildningar som hon kom att förstå vilken betydelse facket har och varför hon ska vara medlem.

”Jag hade tidigare ingen aning om kvinnors rättigheter och att kvinnor har rättigheter på fabriker. Jag visste inte vad facket var för något. Men sedan deltog jag i flera utbildningar som IUF organiserade och förstod då hur viktigt facket är och blev då medlem.”

Idag är Hasina inte bara medlem i facket, utan organiserar även kvinnor och håller i utbildningar inom ledarskap och kvinnors rättigheter. Hon sitter dessutom med i styrelsen för fackklubben.


På bilden ovan: Hasina Akter Mita

Tack vare utbildningar som IUF har arrangerat i bland annat jämställdhet så har kvinnors ställning på arbetsplatsen höjts – de får nu lika betalt för lika arbete – och kvinnor är numera integrerad i fackklubbens styrelse.

”Vi gör ingen skillnad på manliga och kvinnliga medlemmar. Vi har nu förståelse för hur viktigt det är att inkludera och respektera kvinnor både inom facket och på arbetsplatsen” säger Md. Abdul Mannan.

IUF är det globala facket för livsmedels-, njutningsmedels-, och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen.

Ledningen försöker försvaga den självständiga fackklubben

Fackklubben jobbar dock i motvind. Företagsledningen har bildat en så kallad gul fackförening i syfte att försvaga den självständiga fackklubben på fabriken. Fackklubbens generalsekreterare Md Asaduzzaman Nur berättar:

”Ledningen säger att de respekterar fackliga rättigheter men det gör de inte. De försöker splittra arbetstagarna genom att bilda en gul fackförening och ge det gula facket en massa fördelar och på så vis diskriminera det självständiga facket.”

En gul fackförening är en facklig sammanslutning som styrs eller kontrolleras av arbetsgivaren i syfte att exempelvis motverka arbetstagarnas inflytande på löner eller andra arbetsvillkor. Gula fackföreningar är förbjudna enligt artikel 2 i ILO:s konvention nr 98.

På fabriken har bildandet av en gul fackförening inneburit utmaningar för den självständiga fackklubben. Enligt Md Asaduzzaman Nur har den gula fackföreningen försökt få deras medlemmar att gå över till deras fackklubb och dess existens har även påverkat kollektivavtalsförhandlingar.

Trots detta är Md Asaduzzaman Nur ändå positiv och blickar framåt. Att få till ett kollektivavtal står högt upp på dagordningen och deras styrka är trots allt deras medlemmar, vilket är varför de fokuserar på att fortsätta organisera kvinnor och unga arbetstagare.


På bilden ovan: Md Kamrul Hussain, Md Asaduzzaman Nur och Md. Kamrul Hasan Polash.

Fackklubbens arbete på Nestléfabriken inspirerar andra

När arbetstagare på fabriken PMVN fick höra talas om den självständiga fackklubben på Nestléfabriken och vad de hade lyckats åstadkomma, så hörde de av sig till IUF. Inspirerade av det som de hört så ville de få information om hur man bildar en fackklubb. Efter att fått utbildning av IUF påbörjade de arbetet med att organisera arbetstagare på PMVN:s fabrik för att kunna bilda en fackklubb. Så fort ansökan om att få bilda fackklubb hade skickats till myndigheterna fick ledningen på fabriken kännedom om det hela. De var inte glada, berättar Md. Kamrul Hasan Polash, som är ordförande för fackklubben på fabriken:

”Vi blev uppkallade till ledningen. De var väldigt arga och undrade hur vi ens kunde tro att vi skulle kunna få en fackförening registrerad och erkänd. De ville att vi skulle ta tillbaka vår ansökan och hotade oss med sparken och att vi inte skulle få komma in på fabriken. Men vi stod på oss, för det är vår rättighet. Dagen därpå fick jag och en annan person inte komma in på fabriken.”

Md Kamrul Hasan Polash och de andra försökte ha en dialog med ledningen men fick bara höra att de fick komma in på fabriken om de tog tillbaka ansökan om att bilda en fackförening. De 200 medlemmarna träffades och kom fram till att de inte skulle ge med sig. Tack vare IUF:s utbildning så var medlemmarna säkra på sin sak, berättar Md Kamrul Hasan Polash. Utbildningen gav dem modet till att prata med företagsledningen och kännedom om sina rättigheter.

 Företagsledningen fortsatte med sina påtryckningar för att få dem att ta tillbaka ansökan.

”Företagsledningen ringde och hotade mig. De skulle sparka mig om jag inte gick ur facket” berättar Amina Akter, som sitter i fackklubbens styrelse.

Till slut registrerades fackklubben och idag är alla arbetstagare på fabriken medlemmar i facket. Inget kollektivavtal är på plats men förhandlingar pågår. Dock försvåras förhandlingarna av att ledningen försöker motverka dem genom att försöka bilda gula fackföreningar men Md Kamrul Hussain som är generalsekreterare i fackklubben är ändå optimistisk. Han vet att medlemmarna har kunskaper och förståelse för vilken betydelse ett självständigt fack har och att medlemmarna vill ha ett bra kollektivavtal.

Text: Julia Ekstedt och Susanne Hedberg
Foto: Julia Ekstedt

 

Mer om projektet:

Livsmedelsbranschen i Asien, liksom i andra delar av världen, drabbas hårt av den alltmer koncentrerade ägarbilden. Transnationella företag etablerar stora fabriker och anställer gärna via bemanningsföretag och via osäkra kontrakt. Facklig organisering blir svårare och många företag organiserar så kallade gula fack som inte företräder arbetstagarnas rättigheter. IUF har lång erfarenhet av organisering på arbetsplatser och kan visa goda resultat både vad gäller organisering och förhandling.

Projektet drivs av IUF och Livsmedelsarbetarförbundet genom Union to Union. Läs mer om projektet här.