Etiopien

Etiopien har aldrig varit koloniserat. När det 700-åriga kejsardömet avskaffades 1974 följde en marxistisk diktatur till 1991. Etiopien är ett fattigt land med inre stridigheter, men har en snabb ekonomisk utveckling. Fackliga rättigheter existerar inte, men 2018 inleddes en omfattande reformpolitik i landet som på sikt förväntas ge fackföreningsrörelsen större frihet. 

Fakta

Statsskick
Republik, förbundsstat
Yta
1 133 380 km²
Huvudstad
Addis Abbeba
Språk
Amharinja och engelska officiella språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Abiy Ahmed valdes till premiärminister 2018 påbörjades en omfattande omdaning av det etiopiska samhället med ett brett program för politiska och ekonomiska reformer. 2019 tilldelades Abiy Ahmed Nobels fredspris för sitt arbete med att avsluta det 20-åriga efterkrigsterritoriella dödläget mellan Etiopien och Eritrea. 2019 och 2020 har flera inrikeskonflikter blossat upp mellan de största folkgrupperna. Ett uppror i Tigrayprovinsen 2020 kan leda till en djup splittring i landet.

Etiopien har haft en stark ekonomisk tillväxt i många år och har den jämnaste inkomstfördelningen bland de afrikanska länderna. Landet är ändå ett av de fattigaste länderna i världen. Ekonomin baseras på jordbruket som står för 90% av varuexporten, varav kaffe utgör 60%. Trots planer på privatisering och liberalisering ägs fortfarande 90% av industrin av staten. Servicesektorn - lett av det statligt ägda flygbolaget Ethiopian Airlines som är Afrikas största - står för en stor del av valutainkomsterna. Intensivt arbete pågår också med att förbättra infrastrukturen. En jättelik damm i Blå Nilen som ska ge elektricitet till en stor del av Etiopiens befolkning har färdigställts, men konflikt om Nilens vatten med Sudan och Egypten har försenat att den fylls med vatten.

Arbetslösheten är hög. En stor andel av befolkningen arbetar i den informella sektorn med t.ex. försäljning i mindre skala, främst i de större städerna.

Afrikanska Unionen, AU har sitt högkvarter i Addis Abbeba.

Den fackliga situationen: 

En mycket liten del av Etiopiens anställda är fackligt aktiva. Fackföreningsrörelsen är koncentrerad till industriarbetare i huvudstaden Addis Abeba. Regimen har länge varit en av de mest antifackliga i Afrika. Särskilt medlemmar i Lärarnas, Bank- och försäkringstjänstemännens, samt förbundet för anställda inom handel, teknik och grafisk industri har trakasserats, misshandlats och fängslats av myndigheterna. Internationella Journalistfederationen, IFJ har vid flera tillfällen protesterat mot att journalister fängslas och ofta anklagas för terrorism eller uppvigling när något regimkritiskt publiceras. 

Den demokratiseringsprocess som nu pågår kommer förhoppningsvis att få stor betydelse för fackföreningsrörelsen. Utöver att en ny lag som möjliggör strejker även om de kan utgör ett hinder för samhällsservicen har stiftats har inga andra tecken på en liberalisering märkts av.

Fackliga organisationer: 

Den stora fackliga centralorganisationen i landet, CETU, Confederation of Ethiopian Trade Unions, (Facebook) bildades 1993 av representanter för 500 lokala fackföreningar och nio industriförbund.  CETU som har 203 560 medlemmar är anslutet till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC och  Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Etiopien har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men brott mot konventionerna sker systematiskt.

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org 

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

 

 

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt