Elfenbenskusten

Den franska kolonin Elfenbenskusten vann självständighet 1960 och styrdes sedan som enpartistat i över 30 år av president Houphouët-Boigny. Landet har ett välutvecklat jordbruk, men efter inbördeskriget i början av 2000-talet var ekonomin i kris och det rådde politiskt kaos. Nu utvecklas ekonomin snabbt. Fackföreningsrörelsen är splittrad och följer delvis partilinjer.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
322 km²
Huvudstad
Abidjan (eko), Yamoussoukro (off)
Språk
Franska officiellt språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (Samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Elfenbenskusten är ett utpräglat jordbruksland och ungefär 2/3 av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket.  Landet är världens största exportör av kakao och stor exportör av kaffe och palmolja. Export av guld och elektricitet kompletterar jordburuket och är under utveckling. Under 1960- och 70-talet utvecklades ekonomin positivt. Tillväxten var dock mycket ojämnt fördelad med stora regionala skillnader och väldiga klassklyftor.

00-talet var ett oroligt decennium då de stora motsättningarna mellan folken i norra delen av landet och södern ledde till allvarliga militära konfrontationer. Därefter har ekonomin återhämtat sig oväntat snabbt med en tillväxt på ca 10 procent per år sedan 2015. Infrastrukturen har kunnat förbättras på ett sätt som kommit stora delar av befolkningen tillgodo. 

Det relativt väl utvecklade näringslivet har lett till en ganska omfattande invandring av arbetskraft. Invandrarna diskrimenars ofta och Elfenbenskusten utpekas också av UNICEF som ett av de länder som importerar barn som arbetskraft, trots att landet ratificerat de två ILO-konventionerna om barnarbete. Inom kakaoindustrin är barnarbete särskilt utbrett. Facken stöder ett regeringsinitiativ att satsa på skolan i byar som domineras av kakaobönder.

Många arbetar inom den informella sektorn och arbetslösheten är hög.

Den fackliga situationen: 

Diskriminering av fackligt anslutna är förbjuden, men kränkningar är vanligt förekommande. Strejker är också vanliga. 2019 genomfördes till exempel en omfattande strejk bland lärarna.

Afrikanska Journalistfederationen har krävt att förföljelser mot journalister som stödde  den tidigare presidenten, Laurent Gbagbo, måste upphöra.

Fackliga organisationer: 

Fyra centralorganisationer är anslutna till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC

Union Générale des Travailleurs de la Côte d'Ivoire (UGTCI) med 157 258 medlemmar var länge den enda tillåtna centralorganisationen och stod regeringen nära. I samband med att fler partier bildades kring 1990 splittrades också fackföreningsrörelsen. De konkurrerande centralorganisationerna har ofta ett nära samarbete med den politiska oppositionen. Efter flera år av konstitutionell kris har organisationen stabiliserats.

Confederation des Syndicats libres de Côte d’Ivoire, DIGNITE med 120 000 medlemmar bildades 1990 i protest mot UGTCI:s då nära koppling till regimen.

En tredje fackliga centralorganisationen är Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESA CI, med 38 111 medlemmar.

2016 anslöts också Centrale Syndicale Humanisme med 600 000 medlemmar till ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Elfenbenskusten har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men brott mot konventionerna är vanligt förekommande.

Senast uppdaterad: 

December 2019, Kjell Kampe

För mer information, kontakta: info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt