Elektrikerna

Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar anställda inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv, larm- och säkerhet samt serviceområdet. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, i samhället och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Elektrikerna är ett LO-förbund

Elektrikerna är del av den globala fackliga rörelsen

Elektrikerna är medlem i två globala fack; BWI och IndustriALL.

Det globala bygg och träfacket BWI, Building and Wood Workers International, har 334 fackliga medlemsorganisationer från 130 länder. Tillsammans representerar de omkring 12 miljoner arbetstagare. I samarbete med BWI har Elektrikerna t.ex. jobbat hårt för att förbättra arbetsvillkoren för migrantarbetare i samband byggnaden av arenor vid världsomspännande sportevenemang. Det är även i samarbete med BWI som Byggnads genomför sina internationella utvecklingsprojekt, som finansieras till största delen genom skattemedel och kanaliseras via Union to Union.

IndustriALL Global Union är det globala facket för industri och gruvor. De arbetar med fackförbund inom tillverkningsindustrin, energi och gruvor och representerar ca 50 miljoner arbetstagare i 140 länder.

Elektrikerna samverkar i sina utvecklingsprojekt även med Byggnads, Målareförbundet, Seko och GS och tillsammans stöttar de fackförbund i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa/Centralasien. Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan syftar programmet till att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare.

Lär dig mer

Läs mer om Elektrikernas internationella samarbeten på deras hemsida.

Lär dig mer om hur fackens internationella engagemang fungerar i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Elektrikernas projekt är Carina Söderbjörn. Här hittar du kontaktuppgifter. För kontaktuppgifter till internationell sekreterare på förbundet hänvisar vi till deras hemsida.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60405
Mer info

Elektrikerförbundet, GS-Facket, Byggnads, Målarna och Seko tillsammans med BWI och drygt 100 av dess affiliates ska genomföra detta globala program under 2020-2022. BWI företräder en sektor som präglas av stor rörlighet på arbetsmarknaden och hög andel informella anställningar. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Brist på regleringar på arbetsmiljö och säkerhet är vanligt och det är svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter. Därför är detta program uppbyggt för att möta dessa svårigheter.

Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan har programmet som mål att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare. Programmet arbetar med ett 50tal länder i låg och medelinkomstländer inom samtliga kontinenter.

Programmet är direkt länkat till BWIs strategiska plan och är därför en fortsättning av tidigare programperiod 2018-2019. Dess resultat och måluppfyllelse verifieras av både externa utvärderingar samt av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Programmet är en fortsättning av en tidigare framgångsrik programperiod. Under 2019 rekrytering av över 103,000 nya medlemmar. Avtal för fler än 200,000 arbetstagare inom sektorn tecknades, jämfört med året innan. Många av de nya avtal som undertecknats gäller även för migrantarbetare och personer med tillfällig anställning sk prequrious workers. Bland annat det lokala facket CMWEU på Mauritsius har haft lyckade sociala dialoger med regeringen och framgångsrikt förhandlat fram nya arbetsrättsliga lagar som även täcker migrantarbetare. Stort fokus har lagts på att få in fler kvinnor inom ledande positioner inom facket och under 2019 har den siffran ökat med 103 personer.

Till projektsidan