El Salvador

El Salvador är Centralamerikas minsta land och präglas av arvet efter inbördeskriget mellan 1980-1992. Kriminaliteten är hög och fattigdomen fortsatt utbredd vilket fått miljontals personer att lämna landet. Landet är en presidentstyrd demokrati med fungerande självständiga institutioner såsom domstolsväsendet som fällt de tre senaste presidenterna för korruption. Fackföreningsrörelsen kan agera fritt men är relativt svag.

 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
21 000 km2
Huvudstad
San Salvador
Språk
Spanska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Ekonomin har traditionellt byggt på råvaruexport som kaffe, socker och frukt, men på senare år har sammansättningsfabrikerna, så kallade maquilas, blivit allt viktigare. Fabrikerna ligger i skattebefriade zoner och producerar textilier som exporteras.Majoriteten av de anställda är kvinnor med låga löner, usla arbetsvillkor, otrygga anställningar och det förekommer mycket sexuella trakasserier.

Ekonomin är sedan länge mycket beroende av USA, både vad gäller handeln och de pengar som salvadoraner i USA skickar hem till sina familjer. 2001 avskaffades landets inhemska valuta till förmån för dollarn och sedan 2006 finns ett frihandelsavtal med USA.

El Salvador klassas som ett medelinkomstland men skillnaderna mellan fattiga och rika är stora och utjämningen av de sociala klyftorna går långsamt. Det låga skatteuttaget (18 procent av BNP 2017) och den utbredda informella sektorn (drygt 60 procent av arbetskraften) gör att staten har lite resurser att använda för investeringar och sociala satsningar. 

Den fackliga situationen: 

Föreningsfrihet råder för alla inom privat sektor och sedan 2009 även för anställda i den offentliga sektorn. För att bilda en fackförening krävs minst 35 medlemmar på arbetsplatsen. För att utlysa strejk måste 51 procent av alla anställda, organiserade och oorganiserade, stödja strejken. Strejk får bara tillgripas om tvisten gäller förändring eller förnyelse av ett kollektivavtal eller skydd för de anställdas yrkesintressen. Poliser, militärer, domare och vissa andra högt uppsatta offentliganställda har inte rätt att strejka. Endast några procent av arbetskraften är med i fackförbund som är störst i den offentliga sektorn. De som försöker engagerar sig fackligt i sammansättningsfabrikerna riskerar att avskedas och svartlistas.

Fackliga organisationer: 

Två centralorganisationer Confederación Sindical Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador (CSTS) och Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreñas (CATS) är medlemmar i världsfacket ITUC

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

 

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

 

Ratificerade av landet:

Senast uppdaterad: 

December 2020, Johan Schmidt
Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Utvecklingsprojekt i El Salvador

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt