Egypten

Den politiska situationen i Egypten har varit turbulent ända sen Den arabiska våren 2011. Efter militärens maktövertagande 2013 har förtrycket åter ökat. De fackliga rättigheterna är starkt kringskurna, men fria fackliga organisationer har utvecklats i rask takt. Den ekonomiska krisen och coronapandemin har drabbat Egypten hårt.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
1 002 000 km²
Huvudstad
Kairo,
Språk
Arabiska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Industrin är föråldrad. De huvudsakliga inkomsterna för landet kommer från turismen, Suezkanalen, olja och gas. Turistnäringen har länge haft stora problem på grund av det oroliga läget och år 2020 har den nästan helt kollapsat på grund av coronapandemin.

Ungefär vart fjärde jobb finns idag i den offentliga sektorn där arbetsmiljön och anställningstryggheten är klart bättre än inom den privata sektorn. Jordbruket sysselsätter en dryg fjärdedel av arbetskraften. Arbetslösheten är mycket hög, särskilt bland kvinnor, unga och akademiker. 67 procent av männen men endast 15 procent av kvinnorna har ett avlönat arbete.

Den fackliga situationen: 

I samband med den arabiska våren 2011 växte den fria fackföreningsrörelsen och fick ökad betydelse i samhället, men utvecklingen stoppades av militärkuppen 2013. De senaste årem har förhållandena hårdnat ytterligare och en särskild åklagarmyndighet för säkerhetsbrott har inrättats. Nu bedöms Egypten av Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC som ett av de tio sämsta länderna i världen för arbetstagare. Journalister attackeras och många fackligt aktiva har arresterats. Internationella Journalistfederationen, IJF har vid flera tillfällen protesterat mot att journalister grips och åsiktsfriheten stryps. De fria fackföreningarna är också ständigt utsatta för myndigheternas försök att strypa all egentlig facklig verksamhet. Trots förtrycket bedrivs omfattande facklig verksamhet och strejker, protester och andra fackliga aktioner har ökat påtagligt de senaste åren. De egyptiska myndigheterna utsätts också för ett internationellt tryck på att acceptera fackliga fri- och rättigheter.

Fackliga organisationer: 

Egyptian Federation of Trade Unions, EFTU, grundades 1957 och var fram till mars 2011 den enda fackliga centralorganisationen. Organisationen har varit kontrollerad av statsmakterna och fram till juni 2011 var medlemskap i EFTU obligatoriskt för att få arbetstillstånd. EFTU stödde aktivt general Sisi i presidentvalet och säger sig ha 4,5 miljoner medlemmar.

2011 bildades två nya oberoende centralorganisationer:
-    
Egyptian Democtratic Labour Congress, EDLC med 120 000 medlemmar
-    Egyptian Federation of Independent Trade Unions, EFITU med 300 000 medlemmar. Båda är anslutna till ITUC.

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt