Dominikanska republiken

Dominikanska Republiken, såsom många andra öar i Västindien, lever till stor del på turismen. Den traditionella sockerindustrin har marginaliserats och försöken att bygga upp ekonomiska frizoner möter hård konkurrens från låglöneländer i Asien. Ekonomin har förbättrats men cirka en tredjedel av befokningen lever i fattigdom.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
48 422 km2
Huvudstad
Santo Domingo
Religion
Katolicism
Invånare
9,9 miljoner
BNP/Invånare
7 052 US-dollar (2017)
Språk
Spanska
UNDP/HDI
Ranking: 94, Index: 0.736 (2017)
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad: 

Landets ekonomi har traditionellt varit baserad på jordbruksexport, framför allt socker, men har sedan 1980-talet diversifierats. Industrin står nu för en tredjedel av BNP, därefter kom handel, tjänster och jordbruk. Turismen är också en av ekonomins viktigaste sektorer.

De ekonomiska frizonerna anses viktiga för sysselsättningen, men har utsatts av hård konkurrens från Asien. Över hälften av arbetskraften finns inom den informella sektorn.

Den fackliga situationen: 

Alla anställda har rätt att organisera sig. En facklig organisation kräver minst 20 personer. Statsanställda kan bara bilda en fackförening om minst 60 procent av de anställda i ett givet offentligt organ samtycker till att bli medlemmar. För att få förhandla om kollektivavtal måste en organisation företräda en absolut majoritet av de anställda på företaget eller i branschen. Strejker kan bara utlysas om en majoritet av de anställda, organiserade och oorganiserade, röstar för dem.

Fackliga organisationer: 

Fackföreningarna är svaga och motarbetas av arbetsgivarna. Det gäller särskilt i frizonerna, där arbetsrätten inte respekteras. Fackliga ledare har avskedats och i vissa frizoner har arbetsgivarna hyrt in soldater för att hindra facklig verksamhet. De tre centralorganisationer är alla anslutna till IFS: Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) och Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Senast uppdaterad: 

Januari 2019, Johan Schmidt

För mer info kontakta info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.