Foto: Shutterstock/Kzenon

Covid-19 och det internationella fackliga utvecklingssamarbetet

Covid-19-pandemin har gjort det ännu tydligare att världen hänger samman och kräver globala lösningar på oförutsedda utmaningar. Utöver virusets hot mot den globala folkhälsan så riskerar pandemin miljontals människors långsiktiga försörjning och välbefinnande. Särskilt utsatta är människor som redan tidigare levde i fattigdom. Framtiden är oviss och utmaningarna är många, men klart står att det internationella utvecklingssamarbetet har en viktig roll att spela.

Grupper som redan tidigare levde i fattigdom och utsatthet är också de som drabbas hårdast i krisen. Nära 2 miljarder människor som arbetar i den informella ekonomin tappade under pandemins första månad mer än hälften av sina inkomster. Migrantarbetare som förlorar sina jobb har inte råd med hemresan och deras familjer förlorar ofta sin enda inkomst. Dessa grupper lever ofta helt utan tillgång till socialt skyddsnät.

Fackliga organisationer världen över rapporterar om hotad demokrati och minskad respekt för grundläggande mänskliga rättigheter på arbetsplatser. Samtidigt ser vi hur fackförbund runt om i världen snabbt ställer om för att kunna försvara även de mest utsatta arbetstagarnas rättigheter. Många av våra partnerorganisationer vittnar nu om en aldrig tidigare upplevd solidaritet. Medlemmar sätter upp stödfonder, soppkök och delar ut hygienartiklar och skyddsutrustning till de hårdast drabbade.

Ett välfungerande samarbete mellan fack, arbetsgivare och regeringar är också avgörande för att kunna dämpa coronavirusets negativa effekter och underlätta en hållbar global återhämtning med schysta jobb. Det internationella utvecklingssamarbetet har en nyckelroll att spela och är kanske viktigare än någonsin tidigare. 

Artiklar från Union to Union:

2021

 

 • 8 september: Opinionsartikel av Union to Unions ledning om det akuta läget efter pandemiåret och att det svenska biståndet till fria fackförbund är avgörande för en rättvis framtid.
 • 10 juni: Artikel med fackliga röster om pandemiårets största utmaningar.
 • 7 maj: Artikel om hur arbetsvillkoren inom textilindustrin i Bangladesh fortfarande är undermåliga - och om hur covidpandemin påverkat landets arbetstagare.
 • 15 mars: Opinionsartikel om hur pandemin slår hårt mot kvinnor inom informell ekonomi - och hur viktigt det är att facken fortsätter sitt arbete för jämställdhet.
 • 2 mars: Artikel som berättar om att ETUC (European Trade Union Confederation) varnar för en "förlorad generation".
 • 18 februari: Artikel om hur utebliven dialog drabbar redan utsatta i pandemins Colombia, baserad på en intervju med Diana Botero, regional handläggare för Union to Union i Colombia.

2020

 • 1 december: Notis om ILO:s nya rapport som framhåller att en global återhämtning efter den ekonomiska krisen måste möjliggöra en framtid för unga i världens fattigaste länder.
 • 17 november: Artikel om fackliga kvinnokommittéer kämpar jämställdhet, schysta arbetsvillkor och klimatomställning i pandemitider. Innehåller även en intervju med Hidayat Greenfield, regional sekreterare för IUF i Asien, där han talar om vikten av att bygga resilienta fack som kan hantera kriser.
 • 27 oktober: Artikel med fokus på Afrika söder om Sahara, på temat: Coronapandemin drabbar arbetsmarknader i förändring.
 • 26 oktober: Artikel om hur klimatförändringar, teknologisk utveckling, förekomsten av osäkra jobb och nu coronapandemin, förändrar arbetsmarknaden i hög hastighet i Kenya.
 • 24 september: Artikel om att pandemin slår hårdare än befarat mot den globala arbetsmarknaden och att människor i länder med utbredd fattigdom drabbas värst. Union to Unions kanslichef Sofia Östmark kommenterar ILO:s pressrelease.
 • 14 september: Artikel om hur migrantarbetare och informell sektor i Indien drabbats av pandemin och om fackens solidariska samverkan för att stötta dem. 
 • 25 augusti: Replik på Carin Jämtins (generaldirektör, Sida) debattartikel i Aftonbladet skriven av Union to Unionons kanslichef Sofia Östmark, om vikten av fler schysta jobb med anständiga arbetsvillkor där fackliga rättigheter respekteras.
 • 26 maj: Artikel om de hårdast drabbade av pandemin i Indien - the "Walking class”
 • 27 april: Debattartikel i Omvärlden, tillsammans med LO, TCO och Saco: "Regeringen kan göra mer för världens arbetstagare".
 • 25 mars: Opinonsartikel skriven av Union to Unions kanslichef Sofia Östmark om det fackliga internationella utvecklingsarbetets centrala och unika betydelse för dämpa krisens verkan

Exempel från den globala fackföreningsrörelsen:

 • Det globala bygg- och träfacket BWI, och deras generalsekreterare Ambet Yuson, har släppt en video som diskuterar de stora utmaningar som både pågår och väntar - i relation till Covid-19, men också miljön. I videon ges också flera exempel på vad man gjort från fackligt håll. Se videon här (youtube).
   
 • Det globala facket för arbetstagare inom livsmedels-, jordbruks-, hotell och restaurangbranschen, IUF, når i sitt arbete ut till de allra fattigaste på landsbygden. Med bil, cykel eller till fots besöker de sina medlemmar. De sprider flygblad för att informera om hur man ska agera för att förebygga spridning. IUF ger stöd till kvinnor inom informell sektor som på grund av coronavirusets påverkan i samhället förlorat sitt uppehälle. De får istället en inkomst genom att producera sanitets- och skyddsutrustning till sjukvården.
   
 • Det globala facket inom transportsektorn, ITF, sprider information om situationen till anställda. I ett Union to Union-stött kvinnoprojekt i Latinamerika utbildas anställda om coronaviruset genom webbinarier.
   
 • I Palestina har Vårdförbundet ett projekt tillsammans med Palestinian Nursing and Midwifery Association där man tagit en aktiv roll för att tillhandhålla skyddsutrustning åt arbetstagare inom hälso-och sjukvård. Projektet stöds av Union to Union.
   
 • Det internationella bygg- och träfacket (BWI) har släppt ett antal rapporter som beskriver utmaningarna i olika regioner för arbetstagare i byggbranschen. I rapporterna beskrivs hur facken arbetar med frågor som anställnings- och inkomsttrygghet, arbetsplatssäkerhet och humanitära insatser. Migrantarbetare är en särskilt utsatt grupp och inte minst i Gulfen har BWI tillsammans med civilsamhället och en koalition av fackförbund gett ett antal policyförslag för att bättre skydda migrantarbetare. Läs mer här (extern länk).