2019-12-20

COP25 EN BESVIKELSE MEN DET FINNS LJUSGLIMTAR

Catarina Silveira från Union to Union deltog under FN:s klimatmöte COP25 i Madrid som avslutades förra veckan. Årets klimatmöte var det längsta hittills och trots veckor av förhandlingar lyckades inte parterna komma överens om hur världens länder ska mäta och rapportera utsläpp och finansiellt stöd. Anledningen var brist på ambition, säger Catarina.

Åter från Madrid ger Catarina en kort reflektion av hur det gick på mötet:

Förhandlingarna i Madrid nådde ett avtal som har betraktats som svagt. Mötets centrala fråga så kallad Artikel 6 om hur länder kan samarbeta för att minska de globala utsläppen sköts upp till framtida möten. Det saknades enighet om hur utsläppsminskningarna ska räknas, och hur mänskliga rättighetsperspektivet ska inkluderas.

Den ambitionshöjning man hoppats på att se var tyvärr frånvarande på flera håll. Det ökade behovet av ekonomiskt stöd och teknisk överföring till de mest utsatta länderna fick inte stöd av flera av länderna som står för majoriteten av de globala utsläppen, menar Catarina.

Men det finns ljusglimtar är Catarina tydlig med att tillägga. Bland dessa är att länderna lyckades enas om en ny jämställdhetsplan som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, Just Transition och ursprungsfolkens rättigheter. En annan framgång var inom sysselsättningsfrågor - 46 länder, inklusive Sverige, har anslutit sig till initiativet Climate Action for Jobs Initiative. Länderna åtar sig därmed att inkludera en ”Just Transition strategi” i sina klimatplaner.

Bristen på resultat från COP25 visar på stora global utmaningar. Klimatfrågan kommer fortsatt vara en av de viktigaste frågorna för framtida generationer och redan nästa år ska länder lämna in sina nationella klimatplaner. Fackföreningsrörelsen kommer att fortsätta driva på för höjda ambitioner.  

Climate Action Jobs Initiative kan vara ett viktigt verktyg i detta arbete, understryker Catarina.

Text: Sanna Johansson