Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Förbundets uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Byggnads har drygt 100 000 medlemmar inom ett åttiotal yrkesgrupper (2018) och ingår i centralorganisationen LO.

Byggnads är del av den globala fackliga rörelsen

Byggnads är medlem i det globala bygg och träfacket BWI, Building and Wood Workers International, som har 334 fackliga medlemsorganisationer från 130 länder. Tillsammans representerar de omkring 12 miljoner arbetstagare. I samarbete med BWI har Byggnads t.ex. jobbat hårt för att förbättra arbetsvillkoren för migrantarbetare i samband byggnaden av arenor vid världsomspännande sportevenemang. Det är även i samarbete med BWI som Byggnads genomför sina internationella utvecklingsprojekt, som finansieras till största delen genom skattemedel och kanaliseras via Union to Union.

Byggnads samverkar i sina utvecklingsprojekt även med Elektrikerna, Målareförbundet, Seko och GS och tillsammans stöttar de fackförbund i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa/Centralasien. Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan syftar programmet till att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare.

Lär dig mer

Läs mer om Byggnads internationella samarbeten på deras hemsida. Under hashtaggen #Byggnads samlar vi alla artiklar på Union to Unions hemsida som handlar om Byggnads.

Lär dig mer om hur fackens internationella engagemang fungerar i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Byggnads projekt är Carina Söderbjörn. Här hittar du kontaktuppgifter. För kontaktuppgifter till internationell sekreterare på byggnads hänvisar vi till byggnads hemsida.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60405
Mer info

Elektrikerförbundet, GS-Facket, Byggnads, Målarna och Seko tillsammans med BWI och drygt 100 av dess affiliates ska genomföra detta globala program under 2020-2022. BWI företräder en sektor som präglas av stor rörlighet på arbetsmarknaden och hög andel informella anställningar. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Brist på regleringar på arbetsmiljö och säkerhet är vanligt och det är svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter. Därför är detta program uppbyggt för att möta dessa svårigheter.

Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan har programmet som mål att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare. Programmet arbetar med ett 50tal länder i låg och medelinkomstländer inom samtliga kontinenter.

Programmet är direkt länkat till BWIs strategiska plan och är därför en fortsättning av tidigare programperiod 2018-2019. Dess resultat och måluppfyllelse verifieras av både externa utvärderingar samt av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Programmet är en fortsättning av en tidigare framgångsrik programperiod. Under 2019 rekrytering av över 103,000 nya medlemmar. Avtal för fler än 200,000 arbetstagare inom sektorn tecknades, jämfört med året innan. Många av de nya avtal som undertecknats gäller även för migrantarbetare och personer med tillfällig anställning sk prequrious workers. Bland annat det lokala facket CMWEU på Mauritsius har haft lyckade sociala dialoger med regeringen och framgångsrikt förhandlat fram nya arbetsrättsliga lagar som även täcker migrantarbetare. Stort fokus har lagts på att få in fler kvinnor inom ledande positioner inom facket och under 2019 har den siffran ökat med 103 personer.

Till projektsidan