Burundi

I samband med självständigheten 1962 delades den belgiska kolonin upp i två länder; Burundi och Rwanda. Under 1990-talet präglades landet av svåra motsättningar och inbördeskrig som resulterat i omkring 250 000 dödsoffer och 800 000 flyktingar. Situationen för facket är mycket svår. Två fackliga centralorganisationer är anslutna till världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
27 834 km²
Huvudstad
Bujumbura
Språk
Kirundi och franska är officiella språk. Swahili används i handeln
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Burundi är ett mycket tätbefolkat land – ca 12 miljoner på en yta något mindre än Dalarna. Landets ekonomi är helt beroende av jordbruket där 90 procent av befolkningen arbetar. Många måste dock kombinera det arbetet med andra jobb inom den informella sektorn för att klara sitt uppehälle. Kaffe och te utgör de främsta exportvarorna. Det gör också ekonomin mycket väderberoende. Burundi är ett av världens absolut fattigaste länder.

Tullfriheten i den Östafrikanska ekonomiska gemenskapen gynnar landet och den ekonomiska utvecklingen var god i några år fram till den politiska krisen i samband med valen 2015 då presiedent Pierre Nkurunziza ställde upp i strid med landets grundlag. Ett kuppförsök slogs ner men landet är i konstant kris sen dess. Ett stort antal politiskt aktiva har flytt, arbetslösheten är hög och levnadsomkostnaderna har stigit kraftigt. Biståndet som länge utgjort närmare 50 procent av BNP har minskat drastiskt.

Den fackliga situationen: 

Burundi hör till ett av de länder i världen där det är svårast att bedriva facklig verksamhet och fackligt aktiva förföljs. Världsfacket ITUC, den internationella journalistfederationen IFJ och dess afrikansa avdelning har framfört skarp kritik mot godtyckliga arresteringar av journalister och fackliga företrädare. Det finns flera exempel på gula fackföreningar som initierats av myndigheterna.

Det förekommer förhandlingar mellan fack och statsmakterna, men den fackliga aktiviteten som var låg redan före krisen 2015 har nu nästan upphört. De flesta löntagarna finns inom den informella sektorn och saknar helt fackliga rättigheter. 

Fackliga organisationer: 

Det finns idag två fackliga centralorganisationer som är anslutna till världsfacket ITUC:
Confédération des Syndicats du Burundi, COSYBU med 12 000 medlemmar, vars ledare och många andra fackligt aktiva nu tvingats fly till Rwanda.
Confédération Syndicale du Burundi, CSB med 5 500 medlemmar.

Några förbund, till exempel lärarförbundet bedriver verksamhet och har bland annat viss facklig utbildning.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Burundi har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men bryter konsekvent mot samtliga.

 

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad december 2019 av Kjell Kampe

För mer information kontakta info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.

Utvecklingsprojekt i Burundi

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt