2002-03-27

Brittiska arbetsgivare motsätter sig fackliga rättigheter på bemanningsföretag

Brittiska arbetsgivare protesterar mot ett väntat förslag från EU-kommissionen om fackliga regler i bemanningsföretag. För snart ett år sedan bröt förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter om gemensamma regler på europanivå för bemanningsföretag samman. Kommissionen beslöt då ta över frågan och istället lägga fram ett lagförslag. Det har ännu inte blivit klart, men ett utkast cirkulerar. Det är innehållet i detta utkast som lett till skarpa protester från de brittiska arbetsgivarna. Grundtanken i kommissionens förslag är att inhyrd arbetskraft ska ha samma grundläggande rättigheter som fast anställda. Det gäller lön, pensionsrättigheter, semester och annat. Av avgörande betydelse är att kommissionen slår fast att jämförelsen när det gäller arbetsvillkoren ska ske med anställda hos det inhyrande företaget. Det ska inte vara möjligt att hyra in arbetskraft som är billigare än de egna anställda. Den brittiska fackföreningsrörelsen TUC, liksom Europafacket, är positiva kommissionens förslag.