Bosnien-Hercegovina

Staten Bosnien-Hercegovina består av Federationen Bosnien-Hercegovina och Republika Srpska. Balkankriget är över, men återuppbyggnaden kommer att ta lång tid och ekonomin är körd i botten. I de två delarna av landet finns också två separata fackliga strukturer.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
51 500 km2
Huvudstad
Sarajevo
Språk
Bosniska, serbiska och kroatiska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Tillsammans med Makedonien var Bosnien-Hercegovina de fattigaste delarna av det forna Jugoslavien. Dessutom har kriget skapat förödelse och slagit sönder landets infrastruktur. Fortfarande är industriproduktionen lägre än för tio år sedan. Landet är också i stort behov av ett nytt juridiskt regelverk för att skapa förutsättningar för nya investeringar. Huvudnäringen består av jordbruk och stål.

Arbetare och tjänstemän i Bosnien-Hercegovina har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Arbetslösheten är hög och det är vanligt att arbetsgivare inte klarar att betala ut löner till de anställda. Som ett led i Internationella Valutafondens program i landet har omfattande privatiseringar genomförts. Flera fackliga företrädare hävdar att dessa lett till att tidigare statligt företag lämnats över till oseriösa privata ägare som driver en anti-facklig politik. Successivt har motsättningarna på arbetsmarknaden skärpts vilket resulterat i ett växande antal strejker. Enligt ett talesätt i landet är nyheter om nya strejker lika vanliga som väderleksrapporter. 

Den fackliga situationen: 

Fackföreningsrörelsen i Bosnien-Hercegovina är uppdelad efter landets två geografiska enheter. I Federationen Bosnien-Hercegovina dominerar KSBiH (Fackföreningsrörelsen för Bosnien och Herzegovina). KSBiH är en reformerad fortsättning av den tidigare kommunistiska fackföreningsrörelsen som beskriver sig själv som en icke-statlig, icke-partipolitisk, multinationell och multietnisk organisation. KSBiH har kritiserat landets omfattande privatiseringar och kommit med förslag på hur arbetslösheten ska kunna sänkas. (I vissa sammanhang används även den inhemska förkortningen SSSBiH).

KSBiH arbetet idag är inriktat på att stärka den fackliga strukturen och värva medlemmar. Den viktigaste politiska frågan för KSBiH är att åstadkomma insatser mot massarbetslösheten. Ett annat oavvisligt krav är att obetalda löner ska betalas ut. Många medborgare associerar dock KSBiH med den gamla politiska strukturen och tidigare makthavare, organisationen har successivt tappat medlemmar.

I Republiken Srpska finns TUCRS (Fackföreningsrörelsen i Republiken Srpska). Enligt företrädare för TUCRS gör både regeringen och arbetsgivarna sitt bästa för att undvika förhandlingar med facken. Ett trepartssammansatt råd har dock bildats, vilket borgar för framtida förhandlingar.

Sammantaget har fackföreningsrörelsen försvagats Inte minst har den fackliga organisationsgraden försvagats. KSBiH redovisar att organisationen idag har 223 000 medlemmar. TUCRS redovisar att man har 190 000 medlemmar. Organisationen deltar dock sällan i det europeiska fackliga samarbetet.

Dayton-avtalet stoppade kriget i Bosnien. Fackföreningsrörelsen kan bidra till fortsatt avspäning, en förutsättning för detta är emellertid att fackföreningsrörelsen får både ett inhemskt och internationellt stöd. Flera internationella hjälpprogram har redan inletts där ett av syftena är att bistå Bosniens fackföreningsrörelse.                                  

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Fackföreningsrörelsen för Bosnien och Herzegovina (KSBiH), Fackföreningsrörelsen i Republiken Srpska (TUCRS). KSBiH tillhör Världsfacket ITUC. TUCRS är inte medlem i ITUC och deltar sällan i det europeiska fackliga samarbetet. 

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Bosnien-Hercegovina:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt