Benin

Benin var länge en marxistisk enpartistat. 1991 hölls de första allmänna valen. Landet är ett av jordens fattigaste. Grundläggande fackliga rättigheter existerar men till exempel barnarbete är vanligt. Det finns flera fackliga huvudorganisationer varav fem är anslutna till Världsfacket ITUC.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
122 622 km²
Huvudstad
Parlament Porto Novo, president och regering i Cotonou
Språk
franska officiellt språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Jordbrukssektorn dominerar och landet är beroende av världsmarknadspriser på bomull som varierat mycket de senaste åren. Benins helt dominerande handelspartner är Nigeria och landet är känsligt för utvecklingen där. 

Trots att Benin har ratificerat konventionen mot de värsta formerna av barnarbete har landet länge varit ett centrum för handel med barn till plantager och hushåll i Västafrika. 2012 arbetade 1 av 3 barn mellan 5 och 17 år, majoriteten av dem - över 500 000 - i arbeten som klassas som värsta formen av barnarbete. Regeringen har efter internationella påtryckningar börjat agera och många barnsmugglare har gripits. Barn under 15 år måste ha ett särskilt tillstånd för att få lämna landet. 

2020 genomförde Benin tillsammans med Burkina Faso, Guinea-Bissau, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo en valutareform där CFA-francen bytte namn till Eco. Reformen innebär att Frankrikes inflytande i det västafrikanska valutasamarbetet elimineras.

Den fackliga situationen: 

Enligt 1990 års konstitution är flera grundläggande fackliga rättigheter garanterade, till exempel rätten att bedriva kollektivavtalsförhandlingar. Repressalier mot fackliga aktivister förekommer och har blivit vanligare de senaste åren. Strejkrätten är kringskuren av många restriktioner, men strejker förekommer dock.

Lärarfacken har reagerat mot att regeringen använt coronapandemin som förevänding för att privatisera viss utbildning. Fack och regering samarbetar för att bekämpa coronapandemin.

Facken gör stora ansträngningar för att få de som arbetar i den informella sektorn att organisera sig fackligt.

Fackliga organisationer: 

Fram till början av 90-talet existerade bara en facklig centralorganisation, det marxist-leninistiska UNSTB, Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Benin. När väl demokratiseringen tog fart reformerades också UNSTB. 

Fackföreningsrörelsen i Benin är idag splittrad och det finns fem centralorganisationer som är anslutna till Världsfacket ITUC. De har en samarbetsorganisation som bl.a. samordnar förhandlingar med regeringen och arbetet i det stora svenskfinansierade biståndsaprojektet PANAF.

– Confederation des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA), 55 459 medlemmar
– Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin, COSI, 129 470 medlemmar. Organisationen har ökat sitt medlemsantal de senaste åren.
– Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB 90 751 medlemmar
– Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB), 78 315 medlemmar. Organisationen har ökat sitt medlemsantal de senaste åren
– Centrale de syndicats de secteurs privé. Parapublic et informel du Bénin (CSPIB), 10 875 medlemmar

Utöver dessa fem finns flera mindre fackliga organisationer. Under diktaturtiden var det obligatoriskt för statligt anställda att organisera sig fackligt. Men även efter reformeringen har den fackliga anslutningen fortsatt att vara hög bland de anställda. Försök görs också att organisera den informella sektorn. Facket utgör en viktig kraft i Benins samhällsliv.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Benin har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men brott mot konventionerna har blivt allt vanligare de senaste åren.

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt